Politiikka

Toimittajalta: Jutta Urpilaisella on edessään isot haasteet – ruokaturva ja ilmastopakolaisuus kaipaavat ratkaisuja

Urpilaisen työ komissiossa on merkittävä globaalisti, vaikka sen painoarvo realisoituukin vasta vuosien päästä.
Horst Wagner.eu
Jutta Urpilainen tapasi toimittajia tiistaina Brysselissä. Hän pitää salkkuaan tärkeänä ja haastavana.

Komissaarien tehtäväjako ratkesi tiistaina Brysselissä. Suomen komissaariehdokkaalle Jutta Urpilaiselle (sd) irtosi salkku kansainvälisistä kumppanuuksista.

Hän kertoi tehtäviensä liittyvän useisiin kansainvälisesti painaviin teemoihin: turvallistilanteen parantamiseen, maahanmuuttoon, demokratian vahvistamiseen ja ilmastonmuutokseen.

Urpilaisen katse kääntyy jatkossa kohti Afrikkaa, ja sitä kautta väistämättä myös maa- ja metsätalouteen.

Urpilaisen mainitsema ilmastonmuutos haastaa Afrikkaa jo nyt erityisen kovasti. Jos ilmastonmuutoksen kiihdyttämää köyhyyttä, nälänhätää ja heikkoa ruokaturvaa ei saada pysäytettyä, se voi johtaa pitkällä aikavälillä hallitsemattomaan muuttoliikkeeseen ja kasvavaan ilmastopakolaisuuteen.

Sitä EU ei toivo varsinkaan tilanteessa, jossa edes edellistä maahanmuuttokriisiä ei ole saatu jäsenmaiden kesken vieläkään ratkottua.

EU on ottanut jo nyt ensiaskeleensa Afrikka-yhteistyössä. Koska Afrikassa yli puolet bruttokansantuotteesta tulee maataloudesta ja 70 prosenttia ihmisistä työskentelee maatalouden parissa, sektorin merkitystä ei voida sivuuttaa.

Keväällä julkaistun komission maatalousohjelman yksi päätavoitteista on löytää työpaikkoja niille 800 miljoonalle ihmiselle, jotka tulevat Afrikan työmarkkinoille lähivuosikymmeninä. Tärkeässä roolissa ovat tuottajajärjestöjen ja osuuskuntien toiminnan tukeminen sekä pientilojen tuotannon lisääminen.

Yhteistyössä muiden komissaarien kanssa Urpilainen voikin lähteä parantamaan maatalouden kehityksen suuntaa, minkä kautta ehkäistään ennalta ilmastonmuutosta ja hillitään maahanmuuttoa.

Joidenkin mielestä taloussalkku olisi ollut vaikutusvaltaisempi vaihtoehto entiselle valtiovarainministerille. Kehitysyhteistyöstä ei kotiudu rahaa Suomeen, mutta Urpilaisen salkun vastuuta ei voi mitata suoraan rahassa.

Ei pidä myöskään unohtaa sitä, että globaalissa maatalous- ja metsätyössä erityisesti Suomella on paljon annettavaa.

Urpilaisella on mahdollisuus saada ilmastotyöstä entistä tiiviimpi osa EU:n ja Afrikan välistä politiikkaa. Hakemalla yhteistyötä maa- ja metsätaloudesta päästään pureutumaan niihin ilmastonmuutoksen seurauksiin, jotka näkyvät EU:ssakin – joskin vasta viiveellä.

Uudesta komissiosta tuli entistä hierarkkisempi. Tulevaisuuden haasteita ratkovat puheenjohtaja, johtavat varapuheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja heidän allaan komissaarit. Urpilaisen askelmerkit komissiossa riippuvatkin pitkälti siitä, mitä asioita ulkosuhteista vastaava korkea edustaja, espanjalainen varapuheenjohtaja Josep Borrell aikoo painottaa.

Urpilaisen on mahdollista saada salkustaan raskas, vaikka sen todellinen arvo realisoituukin vasta vuosien päästä.

Lue myös:

Urpilainen tyytyväinen tuleviin tehtäviinsä – "Käytössä kolmanneksi suurin hallinnonala EU:n budjetista"

Jutta Urpilainen kansainvälisten kumppanuuksien komissaariksi

Lue lisää

Suomi on nyt erityisen vetovoimainen

Tutkimus: Kokoomuksen, vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajat myönteisimpiä työperäistä maahanmuuttoa kohtaan – näissä asioissa jako vasemmistoon ja oikeistoon hämärtyy

Ruuan tuotannon turvaaminen tärkeintä

Perusopetuksen tulevaisuuteen uusia näkökulmia