Vihreät kansanedustajat haluavat vaatimukset vapaan lehmän maidolle: ”Ei voi olla niin, että yhtä monta lehmää on parsinavetassa paikalleen kytkettynä kuin ennenkin" - Politiikka - Maaseudun Tulevaisuus
Politiikka

Vihreät kansanedustajat haluavat vaatimukset vapaan lehmän maidolle: ”Ei voi olla niin, että yhtä monta lehmää on parsinavetassa paikalleen kytkettynä kuin ennenkin"

Kansanedustajat kritisoivat sitä, ettei Valio ole asettanut maidontuottajille lehmien hyvinvointia parantavia uusia vaatimuksia, vaan se on ainoastaan järjestänyt maitovirrat uudestaan siten, että pihattonavettojen maito ohjataan tölkitettäväksi.
Jaana Kankaanpää
Kansanedustajat huomauttavat, että ihmiset haluavat yhä useammin vaikuttaa maailmaan omilla arkisilla valinnoillaan.

Joukko vihreiden kansanedustajia haluaa, että vapaan lehmän maidolle määritellään vaatimukset.

Vihreät kansanedustajat Satu Hassi, Jenni Pitko, Emma Kari ja Outi Alanko-Kahiluoto ovat jättäneet hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa he tiedustelevat, aikooko hallitus säätää vaatimukset sille, millä tavalla tuotettua maitoa saa markkinoida ”vapaan lehmän” maitona.

Meijeriyritykset Juustoportti ja Valio ovat molemmat tuoneet markkinoille ”vapaan lehmän” maidon. Kansanedustajat kritisoivat sitä, ettei Valio kuitenkaan ole asettanut maidontuottajille lehmien hyvinvointia parantavia uusia vaatimuksia, vaan se on ainoastaan järjestänyt maitovirrat uudestaan siten, että pihattonavettojen maito ohjataan tölkitettäväksi.

”Ei voi olla niin, että yhtä monta lehmää on parsinavetassa paikalleen kytkettynä kuin ennenkin, mutta maitoa aletaan myydä vapaan lehmän maitona”, Satu Hassi toteaa tiedotteessa.

Kansanedustajat huomauttavat, että ihmiset haluavat yhä useammin vaikuttaa maailmaan omilla arkisilla valinnoillaan.

"Yksittäisellä kuluttajalla on lähes mahdotonta saada selville elintarvikkeen tuotantoketjun hyvinvointivaikutuksia ja siksi pakkausmerkinnöillä on suuri merkitys”, Jenni Pitko peräänkuuluttaa.

Emma Kari puolestaan nostaa esiin sen, että myös luomutuotannolle on asetettu vaatimuksia, joiden täyttämistä valvotaan.

”Vapaan lehmän maitoa voidaan verrata tähän, kyse on siitä että tuotannolle asetetaan tiukempia vaatimuksia. Tähän tarvitaan yhtenäiset vaatimukset. Se on sekä kuluttajien että vastuullisten tuottajien etu”, hän sanoo.

Lue lisää:

Kaikki Valion päämaidot ovat pian vapaan lehmän eli pihattolehmän maitoa

Lue lisää

Hallitus ja oppositio ovat eri linjoilla EU:n massiivisesta raharatkaisusta – "Kaikkea ei voitu saada. Kun niin merkittävästi supistettiin, jotkin määrärahat jäivät pienemmiksi kuin oli esitetty"

MTK:n Viljasen mukaan ympäristöministeri Mikkosen suurin ongelma on asenne – "Jos viljelijät koetaan vastapuoleksi, heijastuu se kaikkiin asiakysymyksiin"

EU-vastaisen suvun kasvatti raivasi tiensä Brysseliin mepiksi – "Jos emme onnistu hallitusti muuttamaan sitä, miten yhteiskunta toimii, muutos tulee ilmastokriisin myötä hallitsemattomasti"

Ympäristöministeri Mikkonen uskoo vihreän elvytyksen mahdollisuuksiin ja puolustaa energiaturpeen veronkorotusta