Politiikka

Urpilainen haluaa lisätä komissaarina Afrikan ruokaturvaa: "Vaatii investointeja ja panostusta tutkimukseen"

Suomen komissaariehdokas Jutta Urpilaista kuultiin tänään EU-parlamentissa. Maatalous on osa hänen salkkuaan.
Jutta Urpilaista kuultiin Euroopan parlamentissa tiistaina.

Suomen komissaariehdokas Jutta Urpilainen (sd.) oli tänään tentattavana Euroopan parlamentin kehitysvaliokunnassa.

Mepit halusivat kuulla Urpilaiselta muun muassa siirtolaiskriisistä ja EU:n tulevasta maahanmuuttopolitiikasta. Urpilainen painotti, että hänen tehtävässään tärkeää on puuttua niihin juurisyihin, miksi ihmiset haluavat poistua kotimaistaan.

"Matkustaessani Afrikassa olen tavannut ihmisiä, jotka ovat menettäneet toiveensa tulevaisuuteen", Urpilainen kertoi parlamentille.

Urpilaisen jatkoi, että tähän voidaan vaikuttaa lisäämällä investointeja, parantamalla nuorten koulutukseen pääsemistä ja luomalla uusia työpaikkoja EU:n kumppanuusmaissa.

Urpilainen kertoo olevansa tyytyväinen, että kehitysyhteistyörahoitus on aikeissa kasvaa EU:n vuosien 2021–2027 budjettiesityksessä. Kehityspolitiikka ei kuitenkaan ole ainoa työkalu maahanmuuttopolitiikassa.

"Me emme voi pysäyttää maahanmuuttoa kehitysavun ehdollisuudella", hän vahvisti.

”Komissiolla tulee olla yksi maahanmuuttopolitiikka, ja haluan tehdä kaikkeni, jotta voin lisätä rahoitusta vähiten kehittyneille valtioille. Myös niin lähtömaita kuin kauttakulkumaita täytyy tukea."

Kysymyksissä nousivat esiin myös maatalous ja ympäristöasiat. Urpilaiselta kysyttiin, miten hänen salkullaan voidaan turvata perheviljelmien tulevaisuus Afrikassa.

Urpilaisen mukaan hänen valmistelemaansa Afrikka-strategiaan nivoutuvat vahvasti myös kauppa- ja maatalousasiat.

"Maatalous on keskeinen osa työtehtäviäni, koska miljoonat ihmiset saavat tulonsa maataloudesta. Tarvitsemme siirtymän terveelliseen ruokasysteemiin ja parempaan ruokaturvaan. Sitä voi tehdä tukemalla Afrikan yrityksiä ja panostamalla tutkimukseen”, Urpilainen sanoo.

Ilmastonmuutosta vastaan taistellaan Urpilaisen mukaan tulevalla vihreällä sopimuksella, jonka komissio esittää ensimmäisen sadan työpäivänsä aikana.

”Haluan tukea vähäpäästöistä energiaa ja kiertotaloutta unionin kumppanuusmaissa. Vihreä sopimus on suuri mahdollisuus EU:n sisällä mutta myös sen ulkopuolella. Mutta jos haluamme kestävän kehityksen tavoitteet, meidän on saatava yksityinen sektori mukaan."

"Yksi työkalu voisivat olla alueelliset strategiat, joita kumppanit valmistelevat. Niiden kautta saamme kattavan lähestymistavan kestävän kehityksen tavoitteisiin", Urpilainen sanoo.

Jos meppien mielestä Urpilainen on pärjännyt kolmen tunnin kuulemisessa hyvin, hän nousee komissiossa kansainvälisten kumppanuuksien komissaariksi.

Lue lisää