Politiikka

Maatalousmepeiltä vihreää valoa: Janusz Wojciechowski hyväksyttiin seuraavaksi maatalouskomissaariksi

Maatalouskomissaariehdokasta Janusz Wojciechowskia kuultiin tänään toistamiseen EU-parlamentissa. Seuraavaksi ehdokkaista äänestää koko parlamentti.
Juha ROININEN
Janusz Wojciechowskin esiintymistä pidettiin tänään viimeviikkoista vakuuttavampana.

Maatalouskomissaariehdokas, puolalainen Janusz Wojciechowski on EU-parlamentin maatalousvaliokunnan meppien mielestä riittävän hyvä aloittamaan työnsä komissaarina. Häntä kuultiin tiistaina maatalousvaliokunnassa, minkä jälkeen valiokunnan poliittisten ryhmien koordinaattorit hyväksyivät yksimielisesti Wojciechowskin nimityksen.

"Hän tietää nyt, että seuraamme hänen toimiaan komissiossa erittäin tarkasti ja vaadimme konkreettisia vastauksia. Toivotan hänelle onnea uudessa tehtävässään", maatalousvaliokunnan puheenjohtaja Norbert Lins kommentoi Politicolle.

Edellisessä kuulemisessa Wojciechowski ei maatalousmeppien mielestä tuonut pöytään tarpeeksi konkreettisia aloitteita siitä, mitä hänen tuleva komissaarikautensa tulee pitämään sisällä.

Nyt Wojciechowski kertoi, että eläinten hyvinvointistandardeja tulee parantaa vapaaehtoisten toimien kautta. Lisäksi luomuviljelypinta-alojen kasvattamiseksi hän aikoo rakentaa luomulle toimintasuunnitelman, joka ei kuitenkaan sisällä velvoittavaa lainsäädäntöä.

"Luomutilojen kehittämisellä on suuri merkitys ympäristölle. Se ei ole ristiriidasta perinteisen viljelyn kanssa, eikä sillä ole tarkoitus hyökätä muita viljelijöitä vastaan, mutta tilaa on monentyyppisille viljelymuodoille."

Mepit esittivät ehdokkaalle useita kysymyksiä maatalouden rahoituksen leikkaamisesta, kauppapolitiikasta sekä tukien epätasaisesta jakautumisesta jäsenmaiden kesken.

"Me tarvitsemme kansainvälistä kauppaa, mutta samaan aikaan meidän tulee pitää huolta siitä, että vaatimukset ovat samat sekä eurooppalaisille että sen ulkopuolisille tuottajille", ehdokas vastasi.

"Alueelliset erot jäsenmaiden kesken täytyy ottaa huomioon unionin maatalouspolitiikassa ja siksi joustavuudelle täytyy antaa sijaa. Kaikenlainen epätasa-arvo ei ole suotavaa ja me tähtäämme oikeudenmukaisempaan tulonjakoon", Wojciechowski kommentoi eri jäsenmaiden välisiä eroja maataloustuissa.

Nuorten viljelijöiden tukeminen on Wojciechowskille yksi merkittävä tavoite. "Tarvitsemme innovaatioita ja uusia toimintatapoja, joilla lisätä alan houkuttelevuutta nuorille. Tärkeää on saada ihmiset jäämään maaseudulle."

Maatalouskomissaariehdokas lupaa tehdä töitä maatalouden rahoituksen turvaamiseksi. Jos tukia kuitenkin jatkossa leikataan, jäsenmaat voivat kuroa rahoitusvajetta umpeen, hän sanoo.

"Haluaisin mahdollisimman suuren maatalousbudjetin, jopa isomman kuin te olette esittäneet. Meidän täytyy kuitenkin olla realistisia."

Wojciechowskilta kysyttiin myös metsistä. Hän muistutti, että metsiä tulee suojella, mutta myös metsätalous on tärkeässä roolissa Euroopan unionin jäsenmaissa. Wojciechowskin mukaan unionin metsästrategiaa tuleekin vahvistaa.

"Metsätalous on olennainen osa metsien käyttöä ja käytännöt vaihtelevat jäsenmaittain. Euroopassa on paljon maita, joissa on jo vahva metsäpolitiikka."

Loppupuheenvuorossaan Wojciechowski lupasi tehdä hartiavoimin töitä eurooppalaisten viljelijöiden ongelmien ratkomiseksi.

"Te odotatte, ettei uusi komissaari ole pelkästään avoin vuoropuhelulle, vaan on valmis myös ryhtymään toimiin. Vaikka minulla ei ole omaa tilaa, minut kasvatettiin maatilalla. Taustani auttaa ymmärtämään viljelijöiden ongelmia."

Lue myös:

Uutistausta: Komissaariehdokkaista Wojciechowski ei vakuuttanut, Urpilainen sen sijaan onnistui

Lue lisää