LUE NÄKÖISLEHTI: Postin lakon vuoksi kaikki MT:n artikkelit ja näköislehti luettavissa vapaasti
Politiikka

Maatalouspolitiikalle tulossa vuoden siirtymäaika – mepit huolissaan leikkauksista: "Johtaa maaseudun kehittämistukien merkittävään laskuun"

Siirtymäajan asetus saadaan lopulliseen muotoonsa vasta, kun päätös EU:n tulevasta rahoituksesta on valmis.
Kari Salonen
Komissio esittää maatalouspolitiikalle vuoden siirtymäaikaa.

EU:n maatalouspolitiikan uusi ohjelmakausi (cap) on lykkääntymässä vähintään vuodella.

EU-komissio esitti tiistaina EU-parlamentin maatalousvaliokunnalle siirtymäajan ehdotuksia vuodelle 2021.

Samalla Euroopan komissio vahvisti, että maatalouspolitiikan lopullisia säädöksiä vuosille 2021–2027 ei tulla hyväksymään kuluvan vuoden loppuun mennessä. Uuden ohjelmakauden piti alun perin alkaa 2021.

Koska ehdotus EU:n tulevasta budjetista ei ole valmis, taustana komission esitykselle on käytetty komission rahoitusesitystä.

"Ehdotuksessamme on lukuja, jotka perustuvat alkuperäiseen suunnitelmaamme monivuotisesta rahoituskehyksestä. Käytimme sitä pohjana siirtymäkaudelle", komissiosta kerrotaan. Kun jäsenmaiden päätös EU:n rahoituksesta saadaan valmiiksi, korvaamme luvut tuoreilla luvuilla", komissiosta kerrotaan.

Sen mukaan Suomen kansalliset määrärahat suorille tuille laskisivat noin neljä prosenttia vuodelle 2021. Suomen maaseudun kehittämisrahoitus pienenisi vuodelle 2021 noin 15 prosenttia edellisvuodesta

Usea EU-parlamentin maatalousmeppi ei ollut tyytyväinen komission ehdotuksiin. Uhka maatalousrahoituksen laskusta ei miellytä meppejä.

"Esitys johtaa maaseudun kehittämistukien merkittävään laskuun. Ne jäsenmaat, jotka ovat käyttäneet määrärahansa jo aikaisin vuonna 2021, joutuvat selviämään alhaisemmalla rahoituksella, mikä voi vaarantaa olemassa olevat maaseutuohjelmat", meppi Herbert Dorfmann kommentoi.

Komission olisi täytynyt tuoda ehdotukset pöytään paljon aiemmin, mepit painottivat.

"Olemme pyytäneet siirtymäajan ehdotusta komissiolta jo kesäkuusta lähtien ja nytkö meidän tulee saada hyväksyttyä tämä nopeasti? Tarvitsemme aikaa siirtymäajan suunnitelmien käsittelyyn", meppi Paolo de Castro ihmettelee komission pyyntöä hyväksyä siirtymäajan asetus mahdollisimman pian.

Myös EU:n viljelijäjärjestö Copa-Cogeca arvostelee komission suunnitelmia. Siirtymäkauden sääntelystä on kuitenkin tehtävä nopea päätös, jotta viljelijät voivat varautua tulevaan.

”Emme voi hyväksyä sitä, että rahoitusta leikataan. Jäsenvaltioiden on kyettävä toimittamaan tuet viljelijöilleen täysimääräisesti myös siirtymäajalla", Copa-Cogecan pääsihteeri Pekka Pesonen arvioi.

Ennen maatalouspolitiikan lopullista hyväksymistä EU-jäsenmaiden tulee päästä sopuun unionin tulevasta rahoituksesta. Budjettineuvottelut vuosille 2021–2027 ovat viivästyneet EU-jäsenmaiden kesken muun muassa brexitin takia.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Suomi hakee joustoa ympäristö- ja ilmastotoimiin EU:n maatalouspolitiikassa – Komissio ei tyytyväinen Suomen ehdotukseen: "Vaarana alempi kunnianhimo"

New York Times: Unkarin oikeistojohtaja Orbán ja muut Itä-Euroopan hallitukset ovat väärinkäyttäneet EU:n maataloustukia "mafian tapaan"

Rahoituskauden vaihtuminen on maksajavirastoille valtava ponnistus: Poliittisten vääntöjen venyminen syö aikaa käytännön valmistelulta