Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Politiikka

Koulun joulujuhlan järjestäminen kirkossa on lainvastaista – eduskunnan apulaisoikeusasiamies tyrmäsi kouvolalaiskoulun käytännön

Ratkaisun mukaan koulun joulujuhla on osa opetusta, eikä sitä voi järjestää uskonnollisesti tunnustuksellisena siinäkään tapauksessa, että halukkaille järjestetään vaihtoehtoinen tilaisuus.
Maria Miklas
Koulun joulujuhlat puhuttavat nyt.

Koulun joulujuhlan järjestäminen kirkossa loukkaa oppilaiden uskonnonvapautta ja yhdenvertaisuutta, eduskunnan apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen sanoo tiistaina antamassaan ratkaisussa, joka koski joulujuhlan järjestämistä kouvolalaisessa koulussa.

Ratkaisun mukaan koulun joulujuhla on osa opetusta, eikä sitä voi järjestää uskonnollisesti tunnustuksellisena siinäkään tapauksessa, että järjestetään vaihtoehtoinen tilaisuus oppilaille, jotka eivät halua osallistua uskonnolliseen tilaisuuteen.

Oikeusasiamiehen tehtävä on valvoa, että viranomaiset ja julkista tehtävää hoitavat yksityiset tahot noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa.

Opetushallitus antoi jo viime vuonna opetuksen järjestäjille ohjeita uskonnollisten tilaisuuksien järjestämisestä kouluissa.

Ohjeen mukaan opetuksen järjestäjät voivat päättää, järjestetäänkö esi- ja perusopetuksen yhteydessä uskonnollisia tilaisuuksia. Uskonnolliset tilaisuudet ja toimitukset tulee kuitenkin järjestää erillään muusta toiminnasta.

Apulaisoikeusasiamies totesi päätöksessä ongelmalliseksi myös kahden muun kouvolalaiskoulun käytännöt keskusradion kautta välitetyistä uskonnollisista aamunavauksista ja perinteisestä kiirastorstain kirkkokäynnistä.

Kouvolan opetuspalvelupäällikön Kim Strömmerin mukaan kaupunki ei ole vielä päättänyt miten oikeusasiamiehen ratkaisuun reagoidaan.

"Olen lähettänyt päätöksen kaupungin lakimiehelle arvioitavaksi. On aika iso asia, voidaanko kouluvuosi päättää joulukirkkoon", Strömmer sanoo. Aikaisemman ohjeistuksen mukaan on Strömmerin mukaan riittänyt, että joulukirkolle järjestetään vaihtoehtoinen tilaisuus, johon voivat osallistua ne oppilaat ja huoltajat, jotka eivät halua osallistua uskonnolliseen tilaisuuteen.

Koulujen joulukirkkoja ei ole Kouvolassa vielä peruutettu. Strömmerin mukaan koulun päättäjäisjuhlan järjestäminen kirkossa johtuu osittain myös tilanpuutteesta. "Meillä ei kaikissa kouluissa ole riittävän isoja tiloja päättäjäistilaisuuden järjestämiseen."

Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisun mukaan koulun päättäjäisjuhlaa ei kuitenkaan saa järjestää kirkkosalissa, vaan kunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että yhteiset juhlat järjestetään siten, ettei kukaan joudu vasten tahtoaan osallistumaan itselleen vieraan uskonnon harjoittamiseen.

Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu perustui Uskonnottomat Suomessa ry:n kanteluun Kouvolan kaupungin menettelystä. MT ei perjantaina tavoittanut yhdistyksen edustajaa kommentoimaan päätöstä.

Lue myös:

Päivi Räsänen: "Oikeusasiamies ei voi kävellä perustuslakivaliokunnan yli" – moittii linjausta, jonka mukaan koulun joulujuhlaa ei voi järjestää kirkossa

Koulun päättäjäisjuhlan pitokielto kirkossa tyrmistyttää – Kulmuni: "Suomalaiseen kristilliseen perinteeseen kuuluvat juhlat on voitava pitää tulevaisuudessakin"

Kirkkohallituksen johtaja pitää koulujen joulukirkkojen kieltoa kurjana – "Tavoite ei ole pakottaa ketään kirkkoon"

Lue lisää

MT-gallup: Suomalaisten selvä enemmistö sallisi koulun yhteisen joulujuhlan järjestämisen kirkossa

Kirkkohallituksen johtaja pitää koulujen joulujuhlakirkkojen kieltoa kurjana – "Tavoite ei ole pakottaa ketään kirkkoon"

Opetusministeri Li Andersson: Ratkaisu koulun joulukirkosta on ymmärretty väärin – "Mitään uutta tässä ei mielestäni pitäisi olla"

Arkkipiispa Tapio Luoma puhuu nyt syksyn kuumasta puheenaiheesta: "Joulujuhliin liittyy suuria kulttuurisia merkityksiä, joita ei pitäisi vähätellä"