Politiikka

Evan tutkimus: Noin puolet suomalaisista haluaisi sopia palkoista paikallisesti

Nihkeimmin suhtaudutaan irtisanomiskorvauksista sopimisen siirtämiseen työpaikkatasolle.
Vain harva suomalainen haaveilee paluusta tupoihin. Lehtikuva / Jaakko Avikainen

Noin puolet suomalaisista haluaisi sopia palkkojen korotuksista työpaikoilla. Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan tutkimuksesta selviää, että 48 prosenttia vastaajista haluaisi palkankorotusten määräytyvän paikallisella tasolla.

31 prosenttia puolestaan haluaa, että palkoista sovitaan liittotasolla ja 14 prosenttia keskitetyissä tupon kaltaisissa ratkaisuissa.

Palkkoja enemmän paikallisesti sovittavaksi toivotaan kannustinpalkkioita eli bonuksia. Kolme neljästä haluaisi, että niistä sovitaan paikallisella tasolla. Työaikajärjestelyitäkin toivoisi paikallisesti sovittaviksi kaksi kolmasosaa vastaajista.

Nihkeimmin suhtaudutaan irtisanomiskorvauksista sopimisen siirtämiseen työpaikkatasolle. Sen kohdalla vain 14 prosenttia katsoo paikallisen tason oikeaksi, ja 40 prosenttia toivoo asiasta sovittavan liittotasolla.

Paluuta tupoihin eli tulopoliittisiin kokonaisratkaisuihin ei moni toivo etenkään palkkojen sopimisen osalta. Vain 14 prosenttia vastaajista kannattaa tupoa palkoista sopimisen tasona. Eniten sitä kannattavat SDP:n äänestäjät, heistäkin vain neljännes.

Vastaajista 79 prosenttia uskoo, että laaja-alainen paikallinen sopiminen eriyttäisi työehtoja. Enemmistö uskoo yhdeksi seuraukseksi myös sen, että yritykset hakisivat kilpailuetua polkemalla työehtoja. Kolme neljästä taas uskoo, että paikallinen sopiminen vähentäisi työmarkkinajärjestöjen valtaa.

Tutkimusaineisto kerättiin Taloustutkimuksen internet-paneelilla 9.–22. lokakuuta. Vastaajia oli 2  036, ja virhemarginaali on 2–3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lue lisää

Vientialat seuraavat metsäteollisuuden palkkaneuvotteluja pelonsekaisin tuntein

Evan kysely: Luottamus maan hallitukseen putosi kahdeksan prosenttiyksikköä viime kevääseen nähden

Metsäteollisuus kuskin paikalla

Pääosa suomalaisista haluaa julkisen talouden tasapainotusta kuluvan vaalikauden aikana – menoleikkaukset selvästi veronkorotuksia suositumpia