Juha Sipilä tyrmää Suomenmaassa kohuväitteet Rinteen syrjäyt­tä­mi­so­pe­raa­ti­osta – "Puna­mul­ta­yh­teistyö elää kriittisiä päiviä" - Politiikka - Maaseudun Tulevaisuus
Politiikka

Juha Sipilä tyrmää Suomenmaassa kohuväitteet Rinteen syrjäyt­tä­mi­so­pe­raa­ti­osta – "Puna­mul­ta­yh­teistyö elää kriittisiä päiviä"

Keskustan Sipilä vetoaa Whatsapp-viestien vuotajaan, jotta tämä ilmoittautuisi edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Kur­vi­sel­le.
Kari Salonen
Esi­tyk­sen epä­luot­ta­muk­ses­ta pääministeri Antti Rin­net­tä koh­taan teki Juha Si­pi­län mu­kaan kes­kus­tan puo­lu­e­joh­to ja asi­as­ta pää­tet­tiin yk­si­mie­li­ses­ti edus­kun­ta­ryh­mäs­sä.

"Minä en ole puu­han­nut mi­tään Rin­teen kaa­to­ko­kous­ta. Olen ai­no­as­taan ky­sy­nyt, ko­koon­tuu­ko kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­mä en­nen vä­li­ky­sy­mys­kes­kus­te­lua", keskustan kansanedustaja Juha Si­pi­lä ker­too Suo­men­maal­le.

Sipilän mu­kaan kes­kus­tan puo­lu­e­joh­to ot­ti hä­neen yh­teyt­tä en­nen edus­kun­ta­ryh­män ko­kous­ta.

"Ker­roin puo­lu­e­joh­dol­le, et­tä mi­hin ta­han­sa rat­kai­suun puo­lu­e­joh­to ja edus­kun­ta­ryh­män joh­to tu­lee, niin tuen hei­tä."

Sipilä vertaa ryh­mä­vies­tit­te­lyä kah­vi­pöy­tä­kes­kus­te­luun, "jos­sa poh­dis­kel­laan yh­des­sä tun­to­ja."

Si­pi­lä ve­to­aa vies­tien vuo­ta­jaan, jot­ta tämä il­moit­tau­tui­si edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Kur­vi­sel­le.

"Mei­dän mui­den ei edes tar­vit­se tie­tää, kuka se oli. Täl­lä ta­val­la voi­tai­siin kui­ten­kin tie­tää, et­tä vuo­ta­ja on sel­vil­lä ja sai­sim­me pa­lau­tet­tua luot­ta­muk­sen."

Keskustan kansanedustaja ja entinen pääministeri kertoo lähettäneensä tänään keskiviikkona SDP:n edus­kun­ta­ryh­män kai­kil­le jä­se­nil­le säh­kö­pos­tin, jos­sa hän oi­koo Il­ta­leh­den uu­ti­ses­ta syn­ty­nyt­tä vää­rin­kä­si­tys­tä.

Vies­tis­sä hän to­te­aa, et­tä pu­na­mul­ta­yh­teis­työ elää kriit­ti­siä päi­viä.

Si­pi­lä van­noo yh­tei­sen luot­ta­muk­sen lu­jit­ta­mi­sen ni­meen.

Lue lisää

Keskusta, voisitteko jo palata normaaleiksi?

Marinin suosio kantaa demareita

"Miksi ei näy päätöksiä hajauttavan yhteiskunnan puolesta" — MTK:n puheenjohtajan syyttävä sormi osoittaa keskustaa

Saarikko tahtoo keskustan maakuntakeskuksiin ja lapsiperheiden luottopuolueeksi: "Kaikenlaista on yritetty mutta tekemisestä on puuttunut suunta, itsetunto ja ilo"