MT Jättinumero: MT.FI-sivuston kaikki artikkelit saatavilla 30.10.-1.11. ilman lukurajoituksia
Politiikka

Suomalainen muokkaa mieluummin ruokavaliotaan kuin vähentää autoilua ilmastosyistä – neljä kymmenestä ei aio muuttaa käyttäytymistään mitenkään

Perussuomalaisten kannattajista alle kymmenen prosenttia olisi valmis vähentämään autoiluaan. Kristillisdemokraateista yli 60 prosenttia ei halua muuttaa arkielämäänsä ilmaston takia mitenkään.
Jukka Pasonen
TNS Kantar Agrin kyselyyn vastanneista 40 prosenttia ei aio muuttaa lainkaan arkielämäänsä ilmastonmuutoksen takia.

Oman ruokavalion muokkaaminen ilmaston kannalta kestävämmäksi on ihmisille mieluisampaa kuin esimerkiksi autoilun tai lentämisen vähentäminen.

Vajaa 23 prosenttia suomalaisista aikoo painottaa ruokavaliotaan tuotteisiin, joilla on pienempi ilmastovaikutus.

Autoilusta on valmis tinkimään ilmastosyistä hieman yli 16 prosenttia vastanneista. Yhtä moni on valmis rajoittamaan lentämistään ilmastonmuutoksen torjumisen nimissä.

Risteilylaivoilla matkustamista voisi vähentää vajaa 12 prosenttia.

Kahdeksan prosenttia aikoo siirtyä uusiutuvan sähkön tai lämmitysenergian käyttöön.

Vajaa seitsemän prosenttia aikoo vaihtaa autonsa päästöttömään vaihtoehtoon tai siirtyä biopolttoaineen tankkaukseen.

Noin kymmenen prosenttia aikoo tehdä jotain muuta ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Huomionarvoista on, että peräti neljä kymmenestä kyselyyn vastanneesta ei aio muuttaa käyttäytymistään mitenkään ilmastonmuutoksen takia.

Naiset ovat miehiä huomattavasti innokkaampia muokkaamaan ruokavaliotaan ilmastoystävällisemmäksi.

30 prosenttia naisista on valmis muokkaamaan ruokalautasensa sisältöä ilmastosyistä, kun taas miehistä vajaa 16 prosenttia olisi siihen valmis.

Naiset ovat myös miehiä hanakampia tinkimään autoilusta ja lentomatkustamisesta.

Naisista kolmannes ei aio muuttaa mitenkään toimintaansa ilmastonmuutoksen takia. Miehistä näin ajattelee lähes joka toinen vastaaja.

Miehet ovat kuitenkin naisia aktiivisempia vaihtamaan autonsa päästöttömään vaihtoehtoon, sekä uusiutuvan sähkön tai lämmitysenergian käyttöönotossa.

Pääkaupunkiseudun ihmiset ovat halukkaimpia muokkaamaan syömisiään ilmastoasioita silmällä pitäen.

Lähes joka kolmas on siihen valmis Helsingin seudulla, kun vain hieman yli 15 prosenttia taajaan asuttujen kuntien asukkaista ajattelee näin.

Maaseutumaisissa kunnissa vajaa 20 prosenttia ja kaupunkimaisissa kunnissa reilu 22 prosenttia vastanneista on valmis ruokavalioremonttiin.

Pääkaupunkiseudulla asuvissa vastaajista vain vajaa 14 prosenttia on valmis vähentämään autoiluaan.

Kaupunkimaisissa kunnissa autoilustaan voisi tinkiä reilu 17 prosenttia ja taajaan asutuissa kunnissa vajaa 17 prosenttia vastanneista.

Maaseutumaisten kuntien asukkaista 15 prosenttia voisi vähentää autoiluaan ilmastonmuutoksen torjunnan nimissä.

Pohjois- ja Itä-Suomessa asuvat ovat Etelä- ja Länsi-Suomessa asuvia nihkeämpiä arjen ilmastoteoille.

Lähes 52 prosenttia itä- ja pohjoissuomalaisista ilmoittaa, ettei aio muuttaa toimintaansa mitenkään ilmastoasioiden takia.

Pääkaupunkiseudulla ja Länsi-Suomessa hieman alle joka neljäs vastaaja ajattelee näin.

Etelä-Suomessa noin joka kolmas ei aio tehdä mitään ilmastoasioiden eteen omassa arjessaan.

Kotiäideistä ja koti-isistä melkein 60 prosenttia ilmoittaa, ettei muuta arkielämäänsä ilmastoasioiden vuoksi.

Työttömistä näin ajattelee hieman alle puolet.

Johtavassa asemassa olevat ja ylemmät toimihenkilöt ovat innokkaimpia muokkaamaan arjen kulutustottumuksiaan ja muuta käytöstään.

Perussuomalaisten kannattajista alle kymmenen prosenttia on valmis vähentämään autoiluaan.

Toiseksi vähiten innokkaita autoilun vähentämiseen ovat vasemmistoliittolaiset.

Perussuomalaiset ovat myös vastahakoisimpia vähentämään lentomatkailua tai muokkaamaan ruokavaliotaan.

Perussuomalaisten kannattajista yli 50 prosenttia ja kristillisdemokraattien kannattajista yli 60 prosenttia ei halua muuttaa arkielämäänsä mitenkään ilmastoasioiden takia.

Vihreistä reilusti yli puolet on valmis muokkaamaan ruokavaliotaan ilmastoystävällisemmäksi.

Kyselyyn vastanneet saattoivat halutessaan valita useamman vastauksen samaan kysymykseen.

MT:n kyselyn toteutti TNS Kantar Agri ja siihen vastasi joulukuun alussa 1 089 suomalaista. Tulosten virhemarginaali koko kansan vastausten osalta on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lue lisää

Ajasta ja paikasta riippumaton työ on nyt totta

Liikenneverotus edistämään alueellista tasa-arvoa

MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola: "Osa omista päättäjistämme toimii vastoin Suomen ja kestävän kehityksen etuja"

Puurakentaminen vihdoin vauhdissa