Politiikka

Europarlamentaarikko Sarvamaan metsäkannat eroavat kokoomuksen virallisesta, metsien suojelua painottavasta linjasta

Osa kokoomuslaisista ajaa puolueen linjasta poiketen enemmän metsätalouden ja metsänomistajien etua painottavaa politiikkaa.
petrisarvamaa.eu
Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.) neuvottelee EU:n metsästrategiasta Brysselissä.

Kokoomuksen metsälinjauksissa on ristivetoa kotimaan ja Brysselin välillä.

Brysselissä EU:n metsästrategian neuvottelijana toimivan europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (kok.) metsälinja poikkeaa selkeästi puolueen suojelua painottavasta virallisesta linjasta.

Sarvamaa on muun muassa kritisoinut kolumnissaan (MT, 27.12.2019) kehityskulkua, jossa "navigaattorin tehtävää hoitavat nyt vihreät – niin vihreissä kuin muissakin puolueissa."

Toisessa kolumnissaan Sarvamaa toteaa, että keskustelussa ilmastonmuutoksesta suomalainen metsänhoito nähdään valitettavan usein syntipukkina (MT, 22.11.2019).

"Talousmetsien järkevä käyttö sekä sen tuomat työpaikat ovat kilpailuvaltti, joista meiltä Suomessa voitaisiin ottaa mallia muuallakin Euroopassa", Sarvamaa korostaa.

Kokoomuksen ympäristöohjelman metsäosiossa korostetaan metsien suojelua.

8.1.2019 valmistuneessa kokoomuksen ympäristöohjelmassa muun muassa todetaan, että metsänhoidon menetelmiä voidaan ja on syytä edelleen kehittää hiilen sidonnan lisäämiseksi lähivuosikymmeninä.

Avohakkuisiin kokoomus suhtautuu nihkeästi.

"Uudistusikäisen metsän kasvu samankokoiseksi hiilivarastoksi kestää vuosikymmeniä. Avohakkuun jäljiltä maaperä vapauttaa vuosikymmeniä hiiltä ilmaan enemmän kuin uusi taimikko sitoo kasvuunsa. Samalla järeästä puusta tehdyissä puutuotteissa hiili voi varastoitua jopa satoja vuosia."

Kokoomuksen mukaan metsien käsittelyllä on myös väistämättä keskeinen osuus Suomen nettopäästöissä, vaikka arviot metsänielun kehityksestä ovatkin vielä melko epävarmoja.

Kokoomuksen ympäristöohjelmassa linjataan, että hiilinielun kannalta on iso merkitys sillä, tehdäänkö päätehakkuu metsässä, jonka puut ovat keskimäärin esimerkiksi 60- vai 80-vuotiaita.

"Metsien kriittisinä lähivuosikymmeninä sitoman hiilen lisäämiseksi tarvitaan myös lisää metsäpinta-alaa, mutta metsänhoitomenetelmien kehittämisellä on vielä suurempi merkitys."

Ajaako kokoomus metsässä kaksilla rattailla, ympäristövaliokunnan jäsen, kansanedustaja Sari Multala (kok.)?

"Mielestäni ei. Jos puhutaan vapaaehtoisen suojelun keinoista, ei puhuta talousmetsistä lainkaan. Suomessa voidaan suojella arvokkaita metsäkohteita ja samanaikaisesti huolehtia siitä, että metsäteollisuus saa riittävästi puuta", Multala toteaa.

Hän kuitenkin huomauttaa, että EU:n ilmastotavoitteet sitovat Suomea.

"Jos metsiä käytetään Suomessa yli EU:n asettaman vertailutason, täytyy päästöjä sitten vähentää muualta."

Ympäristövaliokunnan jäsen, kansanedustaja Saara-Sofia Sirén (kok.) korostaa, että kokoomuksen virallinen metsäpoliittinen linja löytyy puolueen ympäristöohjelmasta.

"Kokoomuksen sisällä on erilaisia äänenpainoja monissa kysymyksissä, myös metsäasioissa. Juuri siksi on hienoa, että ympäristöohjelma on hyväksytty yksimielisesti niin eduskuntaryhmässä kuin puoluehallituksessa", Sirén sanoo.

Sirénin mukaan erilaisten intressien yhteen sovittaminen metsäpolitiikassa on haastavaa.

"Jokainen metsäpolitiikkaan perehtynyt ymmärtää, että metsien suojelun yhdistäminen metsäteollisuuden ja metsänomistajien tavoitteisiin on kokonaisuus, jossa riittää tasapainoiltavaa. Nykytiedon valossa ei ole syytä ainakaan vähentää ympäristöohjelman suojelupainotusta metsissä", Sirén summaa.

Kortesjärven kokoomuksen puheenjohtaja, MTK-aktiivi, maanviljelijä ja metsänomistaja Jari Laukkonen pitää kokoomuksen ympäristöohjelmaa turhan vihertävänä.

"Kokoomuksen metsälinja on liian vihreä. En hyväksy näin voimakasta suojelupainotusta, sillä metsän omistamisen täytyy olla riittävän houkuttelevaa", Laukkonen sanoo.

Laukkosen mukaan yhteiskunta pyrkii Suomessa liikaa ohjaamaan metsäomaisuuden käyttöä.

"Ei pidä alkaa ylhäältä käsin säännöstellä, koska metsää saa hakata ja koska ei. Jokaiselle metsänomistajalle on paras tilanne, että metsä tuottaa. Silloin kun metsä tuottaa, se myös sitoo hiiltä."

Laukkonen pitää europarlamentaarikko Sarvamaan metsäpoliittisia linjauksia järkevinä.

"Olen Sarvamaan kanssa täysin samaa mieltä. Liika vihreys metsäpolitiikassa on ongelma."

Lue lisää

Onko EU:n metsätavoitteissa järkeä? Katso MT Metsäilta, keskustelijoina mepit Petri Sarvamaa ja Ville Niinistö

Helsingin pormestariksi nousemassa Juhana Vartiainen – Tampereella äärimmäisen tiukka kisa, Turussa voiton vei kaupunginjohtaja

Uudet valtuutetut joutuvat historiallisen muutoksen eteen – riidalla ei kuntaa rakenneta

Kokoomus riemuitsee ennakkoäänien tuloksesta: "Olisi aivan upeaa, jos tulos alkaisi kakkosella"