Politiikka

Ympäristöministeri kirittää malminetsintäluvan rajoittamista – "Nykyään etsinnästä aiheutuu lähes 20 vuoden epävarmuus maanomistajille"

Ympäristöministeri Krista Mikkonen vaatii kaivosten vastuujärjestelmän kehittämistä, jotta ympäristöhaitat eivät jää yhteiskunnan maksettaviksi.
Pentti Vänskä
Ympäristöministeri Krista Mikkosen mukaan vastuujärjestelmällä ja vakuuksilla on varmistettava, etteivät epäonnistuneen kaivostoiminnan kustannukset kapsahda yhteiskunnan maksettaviksi. Kuvassa Terrafamen kaivos Sotkamossa.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) kiirehtii kaivoslain uudistamista. Hän puhui asiasta maanantaina Kaivostoiminta ja ympäristö -seminaarissa Leppävirralla.

Ministerin mielestä malminetsintäluvan rajoittaminen on tärkeää. Nykyään malminetsintä varauksesta jatkolupien loppuun saattaa aiheuttaa jopa 20 vuoden epävarmuuden etsintäalueiden tulevaisuudesta niin asukkaille, maanomistajille, rakentamiselle kuin muille elinkeinoille.

Mikkonen vahvistaisi kuntien asemaa: "Kaivosta perustettaessa tulee puntaroida, onko kaivoksesta saavutettava hyöty tärkeämpi kuin alueen matkailu tai luontoarvot. Kunnan tulee pystyä päättämään kaavoituksella, tuleeko sen alueelle kaivoksia vai ei."

Kaivostoiminnan vakuudet ja vastuujärjestelmä ovat Mikkosen mukaan riittämättömiä, joten ne on pistettävä kuntoon.

"Kaivostoiminnan epäonnistuessa sen kustannukset eivät saa kaatua yhteiskunnan maksettavaksi, kuten viime vuosina on muutamissa tapauksissa käynyt. Riittävillä vakuuksilla ja vastuujärjestelmää kehittämällä on taattava, että ympäristöstä huolehditaan myös ongelmatilanteissa tai jos kaivosyhtiö ajautuu maksukyvyttömäksi."

Lisäksi Mikkonen kirittää hallitusohjelmaan linjatun kaivosveroselvityksen tekemistä.

"Kaivostoiminnassa hyödynnetään kallioperämme uusiutumattomia luonnonvaroja. Ne voidaan hyödyntää vain kerran. On selvää, että näistä luonnonvaroista on myös maksettava korvaus yhteiskunnalle."

Mikkosen mukaan Suomella on nyt näytön paikka siitä, miten kaivannaisia hyödynnetään kestävästi ja kiertotalouteen perustuen. Kaivoslain uudistus käynnistyy työ- ja elinkeinoministeriössä. Kaivostoimintaan liittyvää lainsäädäntöä on myös ympäristö-, oikeus- ja valtiovarainministeriössä.

Lue lisää