Politiikka

Pääministeri Marin ei näe estettä ulkoministeri Haaviston toimimiselle tehtävässään esitutkinnan aikana

Marin sanoo, että hänellä on edelleen luottamusta Haavistoon.
Roni Rekomaa
Ulkoministeri Pekka Haavisto eduskunnan täysistunnossa 18. helmikuuta.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ei näe estettä sille, että ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) toimii tehtävässään esitutkinnan aikana. Marin arvioi, että asialla ei ole vaikutusta hallituksen työskentelyyn.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta kertoi aiemmin tänään, että se pyytää valtakunnansyyttäjää tekemään esitutkinnan Haaviston al-Holin leiriin liittyvistä toimista.

"En sanoisi, että sillä olisi vaikutusta hallituksen työskentelyyn", Marin arvioi toimittajille Berliinissä.

Marin sanoo, että hänellä on edelleen luottamusta Haavistoon.

Myös vihreiden puheenjohtajan, sisäministeri Maria Ohisalon mukaan Haavisto voi jatkaa ulkoministerinä esitutkinnasta huolimatta. Ohisalon mukaan Haavistolla on hänen luottamuksensa.

"Nyt perustuslakivaliokunta on kantansa kertonut, ja on hyvä, että ammattisyyttäjä selvittää asian perin pohjin. Tämä on kaikkien oikeusturvan kannalta hyvä asia", Ohisalo sanoi toimittajille eduskunnassa.

Ohisalo ei halunnut arvioida, miten Haaviston tapaus vaikuttaa hallituksen työskentelyyn tai kuinka suuri mainehaitta tapaus on vihreille.

"Selvitään asiaa ja sitten mennään eteenpäin. Ei tässä kohtaa ole erityistä kommentoitavaa", Ohisalo sanoi.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelän (sd.) n mukaan päätös oli yksimielinen.

Valiokunta katsoi esitutkintakynnyksen ylittyneen yhden asiakohdan osalta, joten valiokunnan esitutkintapyyntö ei kata kymmenen opposition kansanedustajan asiassa tekemän muistutuksen sisältöä kokonaisuudessaan. Valiokunta kiinnitti huomiota kysymykseen, miksi Haavisto halusi siirtää konsulipäällikkö Pasi Tuomisen toisiin tehtäviin.

"Kun ministeri otti konsulipäälliköltä nämä al-Holiin liittyvät kysymykset pois, niin miksi oli tarpeen edelleen valmistella hänen siirtämistään toisiin tehtäviin", Ojala-Niemelä sanoi.

Ojala-Niemelän mukaan valiokunta ei selvityksessään löytänyt näyttöä siitä, että Haavisto olisi painostanut virkamiehiä lainvastaisiin päätöksiin. Keskeinen kysymys Ojala-Niemelän mukaan on, oliko Tuomisen siirrossa kysymys rangaistuksesta tai kostosta, jollainen ilmaus myös nousi käsittelyssä esille.

"Tässä on kysymys siitä, mikä oli Haaviston vaikutin tässä asiassa toimia. [...] Oliko tarkoitus päästä eri mieltä asiasta olleesta virkamiehestä eroon siirtämällä hänet toisiin tehtäviin", Ojala-Niemelä sanoi.

Ojala-Niemelän mukaan perustuslakivaliokunnan esitutkintapyyntö ei ole kannanotto sen puolesta, että Haavistoa koskeva asia tulisi saattaa valtakunnanoikeuden käsiteltäväksi, vaan kantaa siihen voidaan ottaa vasta esitutkinnan valmistuttua.

Ojala-Niemelä ei osannut arvioida, kuinka kauan esitutkinta kestää.

"Valtakunnansyyttäjä varmaan pyytää poliisilta virka-apua, ja se on sitten poliisista kiinni, kauanko siinä menee aikaa."

Esitutkinnan valmistumisen jälkeen asia palautuu perustuslakivaliokuntaan, jonka jälkeen valiokunta antaa mietintönsä eduskunnan täysistunnolle, joka päättää mahdollisesta syytteen nostamisesta Haavistoa vastaan. Ojala-Niemelän mukaan valiokunta on sopinut kuulevansa valtiosääntöoppineita esitutkinnan valmistumisen jälkeen.

Haavisto ei halunnut kommentoida perustuslakivaliokunnan päätöstä STT:lle.

"Ministeri ei kommentoi tässä kohtaa asiaa prosessin ollessa edelleen kesken. Asian perinpohjainen selvittäminen on asianomaisten oikeusturvan kannalta hyvä asia", Haaviston avustaja Jeri Aalto viestitti STT:lle.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen arvioi, että esitutkinta ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) toimista voi kestää syksyyn asti. Arvio on tässä vaiheessa alustava, koska Toiviainen ei ole vielä saanut perustuslakivaliokunnan päätöstä asiassa.

Kun valiokunnan päätös on saapunut, Toiviainen toimittaa sen esitutkintaviranomaiselle eli poliisille, joka hoitaa esitutkinnan. Siitä, tuleeko esitutkinta tehtäväksi keskusrikospoliisiin vai muualle, ei ole Toiviaisen mukaan vielä ratkaisua.

"Siellä käynnistyy normaali esitutkinta, aivan kuten missä tahansa muussa asiassa. Minun tai syyttäjäpuolen velvollisuus on seurata esitutkintaa ja osallistua esitutkintayhteistyöhön prosessin ajan", Toiviainen sanoi STT:lle.

Poliisin käsissä on, keitä kutsutaan kuultaviksi esitutkinnassa.

"Itsekin yritin pohdiskella, että kuinkahan pitkään esitutkinnassa menee. Uskoisin, että he varmasti pyrkivät heti aloittamaan – mutta voi se syksyynkin mennä, koska ehkä täytyy kuulla moniakin henkilöitä. Yleensä siihen aina jokunen tovi menee. Ei varmasti ihan ensimmäisen parin kuukauden aikana valmistu", Toiviainen pohdiskeli STT:lle.

Se, että perustuslakivaliokunta päätti rajata esitutkintaa koskevan pyyntönsä yhteen kysymykseen, voi Toiviaisen mukaan nopeuttaa ja helpottaa esitutkintaa.

Tutkinnan valmistuttua se toimitetaan takaisin perustuslakivaliokunnalle, joka aikoo järjestää vielä uusia asiantuntijakuulemisia, muun muassa kuulemalla valtiosääntöasiantuntijoita. Päätös siitä, onko syytekynnys ylitetty vai ei, tehdään eduskunnan isossa salissa.

Kymmenen opposition kansanedustajaa jätti joulukuussa muistutuksen, jossa pyydettiin perustuslakivaliokuntaa tutkimaan Haaviston toimien laillisuus Syyrian al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamisasiassa.

Kansanedustajat pyysivät muun muassa tarkastelemaan sitä, onko Haavisto painostanut virkamiehiä tekemään lainvastaisia päätöksiä.

Käsittelyn keskiössä oli ulkoministeriön konsulipäällikkö Tuomisen julkisesti Haavistoa kohtaan esittämä kritiikki. Perustuslakivaliokunta kuuli tammikuussa Haavistoa ja Tuomista. Valiokunta kuuli myös valtiosääntöoikeuden, rikosoikeuden ja hallinto-oikeuden asiantuntijoita selvittäessään Haaviston toiminnan laillisuutta.

Lue myös:

IS: Haavisto ei tunnista rikosta tapahtuneen – valtakunnansyyttäjä tutkii al-Holin leiriin liittyviä toimia

Lue lisää