MT Jättinumero: MT.FI-sivuston kaikki artikkelit saatavilla 30.10.-1.11. ilman lukurajoituksia
Politiikka

Berner: Tieyhdistyksen ehdotus tielautakunnista ei olisi tavoiteltua byrokratian purkua

Tieyhdistyksen ehdottamat maakuntien tielautakunnat olisivat vastoin hallinnon keventämistä, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.
Kari Salonen
Yksityisteille on luvassa lisärahaa, joten siltarumpuja kannattaa kunnostaa, Tieyhdistys kehottaa. Yksityistielain muutokset eivät kunnostusta estä, vaan tiekunnille on tulossa lisää päätäntävaltaa.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) mielestä maakuntien tielautakunnille ei ole tarvetta. Tielautakuntien perustaminen olisi hänen mukaansa vastoin hallinnon keventämistavoitteita.

”Tielautakunnille esitetyille tehtäville on jo olemassa luontaiset organisaatiot”, hän perustelee.

Lausunnolla olevassa yksityistielaissa lopetetaan kuntien tielautakunnat. Tieyhdistys on ehdottanut niiden tilalle tielautakuntia maakuntiin kustannusten säästämiseksi.

Kunnalliset tielautakunnat lakkautetaan Bernerin mukaan osana kuntien tehtävien vähentämistä. Tietoimitukset siirretään Maanmittauslaitokselle ja muutoksenhaku maaoikeuksiin sekä hallintoa uuteen valtion lupa- ja valvontavirastoon (Luova).

Berner myöntää, että tieosakkaiden kustannukset saattavat uudessa laissa kasvaa. ”Se johtuu siitä, että kunnat ovat subventoineet eli tukeneet voimakkaasti tielautakuntien hintoja.”

Kulujen kasvua pyritään uudessa laissa vähentämään sillä, että kalliit tuomioistuinkäsittelyt ja toimitusmaksut vältettäisiin etukäteen.

Hänen mukaansa aiemmin tietoimitusta vaatineet toimenpiteet voitaisiin osittain tehdä tiekunnan omalla päätöksellä ilman viranomaisten käsittelyä.

Laissa perustettaisiin maakunnille sovittelu- ja neuvontaelin. Tiekunnat voisivat saada niistä tarvittavaa tukea, minkä avulla esimerkiksi riita-asiasta pystyttäisiin neuvottelemaan eikä maaoikeuteen tarvitsisi mennä.

Valtion lupa- ja valvontavirasto saa oikeuden puuttua tiettyihin väärinkäytöksiin.

Berner odottaa digitalisoinnin alentavan hintoja ja keventävän toimituksia.

Bernerin mukaan elykeskuksista maakuntiin siirtyvällä henkilöstöllä ei ole aiemmin ollut yksityistieosaamista avustusten hoitamista lukuun ottamatta. Kunnilta ei siirry henkilöstöä maakuntiin.

”Kun toimitustehtävät siirtyvät Maanmittauslaitokselle, asiantuntemus asioiden käsittelyssä paranee”, Berner arvioi.

Yksityistielakia valmistellut yksikön johtaja Ari-Pekka Manninen liikenne- ja viestintäministeriöstä toteaa, että maakuntien tielautakuntien perustaminen olisi hankalaa.

”Maakunnilla ole tielautakuntiin vaadittavia resursseja eikä lisähenkilöiden palkkaaminen maakuntiin ei ole järkevää.”

Yksityisteiden avustusten hallinnointi siirtyy maakuntalain perusteella valtiolta maakuntiin ja on Mannisen mielestä maakunnille luonteva tehtävä.

Lue lisää

Valtion omistajaohjaus on kriisissä

Antti Kaikkonen riitaantui vuosituhannen vaihteessa Paavo Väyrysen kanssa

Lukijalta: "Moni metsänomistaja pohtii, pitäisikö hänen osaltaan kustantaa ökyhuvilan omistajan kakkosasunnon talviaurauksen kustannukset"

Metsänomistajista talviaurausten maksajia?