EU:n maatalouspolitiikka vuonna 2021: Budjetti pienempi ja tulot markkinoilta - Politiikka - Maaseudun Tulevaisuus
Politiikka

EU:n maatalouspolitiikka vuonna 2021: Budjetti pienempi ja tulot markkinoilta

Maatalouspolitiikan rahoitus voi seuraavalla kaudella vähentyä 10–20 prosenttia nykyisestä. MT pohti uuden capin valmistelun tärkeimpiä kysymyksiä.
Jukka Pasonen

"Tänään otamme seuraavat askeleet kohti modernimpaa ja yksinkertaisempaa 21:n vuosisadan maatalouspolitiikkaa", maatalouskomissaari Phil Hogan julisti EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (cap) uuden kauden valmistelun avatuksi viime viikolla Brysselissä.

Yksityiskohdat täsmentyvät myöhemmin, mutta jotain Hoganin suuntaviivoista jo tiedetään:

Tuloja on saatava lisää markkinoilta, tuotannon on oltava kestävämpää ja maatalouden infrastruktuurin sekä viljelijöiden sukupolven vaihtumista on edistettävä.

Vuoteen 2021 mennessä Hoganin puheet jalostuvat laeiksi ja säännöiksi, jotka sanelevat maatalouden suunnan EU:ssa.

Ensimmäistä ehdotusta odotetaan alkuvuonna 2018.

Valmisteluun liittyy paljon avoimia kysymyksiä. Tässä niistä keskeisimpiä.

Miten käy rahoituksen?

Tämä kysymys ohjaa vahvasti maatalouspolitiikan valmistelua, sillä cap seuraa EU:n rahoituskauden valmistelua. Ensin pitää tietää mihin on varaa.

Seuraava seitsemän vuoden rahoituskausi alkaa myös vuonna 2021. Capin budjetin sisältävää esitystä odotetaan vuoden lopulla.

Mikään ei viittaa siihen, että maatalouden budjetti voisi kasvaa. Päinvastoin paine leikkaamiseen on kova.

Valmistelussa täytyykin valmistautua budjetin laskuun. Esimerkiksi Britannian ero EU:sta voi jättää vuosittain noin viiden prosentin aukon.

Uusi maatalousbudjetti voi olla 10–20 prosenttia nykyistä pienempi.

Paraneeko kannattavuus?

Hoganin mukaan kriisitukien sijaan capiin tuodaan rahoitustyökaluja, joiden avulla markkinoiden muutoksiin voi reagoida nopeasti. Työkalut rakennetaan järjestelmän sisään.

Työkaluiksi on esitetty esimerkiksi satovakuutuksia ja riskeiltä suojaavia rahastoja eläintautien sekä satomenetysten varalle.

Osa EU-tuista voitaisiin ohjata vakuutusmaksujen tukemiseen. Vakuutusyhtiöksi EU ei rupea, vaan vakuutukset ostettaisiin markkinoilta. Rahastojen pääomat tulisivat EU-varoista.

Nykycapin työkalut ovat vapaaehtoisia eivätkä ole juuri kiinnostaneet jäsenmaita, ei myöskään Suomea. Uusi cap voi laajentaa ne kaikkien käyttöön ja tuoda uusia.

Työkalujen yksi tarkoitus on valmistautua pienempään budjettiin.

Tässä voi piillä uuden capin suurimpia muutoksia, sillä työkalut pitäisi rahoittaa nykyisistä ohjelmista. Uutta rahaa niitä varten ei ole tulossa.

Hogan on puhunut, että EU:n investointiohjelman lainoja tuotaisiin maatilojen käyttöön. Se muuttaisi tukien luonnetta avustuksista lainoitukseen.

Yksinkertaistuuko cap?

Maatalouspolitiikan perusrakenteen arvellaan säilyvän. Ajatus siitä, että tukien jako kahteen pilariin poistuisi, ei näytä toteutuvan.

Viherryttäminen voisi olla yksi myllättävä kokonaisuus. Nykyisestä mallista ei pidä kukaan, se on monimutkainen, eikä 11,7 miljardille eurolle vuodessa saada riittävästi vastinetta.

Viherryttämisen tavoitteet kuitenkin säilyvät varmasti. Ympäristön parantaminen on yksi keskeinen maatalouden tukien peruste ylipäätään.

Yksinkertaistaminen on yksi Hoganin päätavoite. Kuten on ollut monen hänen edeltäjienkin ja he kaikki ovat epäonnistuneet.

Miten käy perheviljelyn?

Perheviljely takaa maaseutuympäristön säilymisen monipuolisena ja elävänä, linjasi EU viime kesänä Irlannin Corkissa.

Se sisältää käytännössä maatalouden jatkumisen kaikilla alueilla. Corkin linjaus on Hoganin mukaan yksi capin uudistuksen lähtökohta.

EU:n investointiohjelman lainojen yksi tavoite on lisätä työllisyyttä heikommilla alueilla. Maatalouden investointien tukeminen tuo työpaikkoja sinne, missä muita yrityksiä on vähän.

Mitä MTK tavoittelee?

MTK:n mielestä nykycapin suorien tuotantoon sidottujen tukien, luonnonhaittakorvauksen ja kansallisen osarahoituksen täytyy jatkua.

Hogan on vakuuttanut, että suorat tuet pysyvät.

Kaksi muuta tukitavoitetta on toistaiseksi auki. Muutoksia niihin voi tulla.

MTK:n mielestä maatalouden kilpailukyky edellyttää toimivia investointijärjestelmiä. Siksi MTK pitää capin sisälle tulevia rahoitustyökaluja hyvinä.

MTK toivoo tukien kohdentuvan paremmin aktiivisille tiloille.

Lue lisää

Maatalouden strateginen kehittäminen on tärkeää

Petri Sarvamaa: EU:n maatalouspolitiikassa huomioitava jatkossa huoltovarmuus

Kannattava maatalous on kuluttajan etu

Outoja puheita viljelijätuista