Politiikka

Heinäveden lehti: "Naiset parempia työntekijöitä kuin miehet" -perustelusta valitus kunnanjohtajan valinnassa

Politiikka 26.01.2017

Kunnanjohtajaksi valitun puolesta käytettiin puheenvuoroja myös asuinpaikan ja äitiyden osalta.


Anni Reenpää
Äitiyttä ja naiseutta pidettiin kunnanjohtajan vaaleissa myönteisinä ominaisuuksina. Valittajan mukaan niillä perusteleminen on laitonta.

Heinäveden lehti (26.1.2017) kertoo, että yrittäjä Osmo Mikkonen on jättänyt Itä-Suomen hallinto-oikeuteen valituksen, jossa hän vaatii Heinäveden kunnanvaltuuston suorittamaa kunnanjohtajan virkavaalia kumottavaksi. Mikkosen mukaan vaali suoritettiin virheellisessä järjestyksessä ja se oli lain vastainen. Hän katsoo myös, että valtuusto ylitti toimivaltansa.

Valituksen mukaan kunnanjohtajan virkaan valittu sivistysjohtaja Maarika Kasonen oli esteellisenä paikalla kokouksessa, jossa hänet valittiin kunnanjohtajaksi. Hänen olisi Mikkosen mukaan pitänyt poistua tavalliselta istumapaikaltaan yleisön joukkoon vaalin ajaksi, vaikka kyseessä olikin julkinen kokous.

Lehti kertoo myös, että Mikkonen kritisoi valtuutettujen pitämien puheenvuorojen sisältöä. Valtuutettu Mauno Räsänen piti kokouksessa hyvänä sitä, että Kasonen asuu ja maksaa veronsa Heinävedelle. Hän totesi myös, että "naiset ovat parempia työntekijöitä kuin miehet".

Valtuutettu Ilpo Laitinen mainitsi lehden mukaan, että Kasonen on äiti, joka on rakennuttanut talonsa Heinävedelle, jonka mukaan hänet tulee valita.

Mikkonen perustelee, että valinta tehtiin kommenttien perusteella laittomin perustein, joita ovat asuinpaikka, sukupuoli, äitiys ja verojen maksu. Hänen mielestään muut hakijat olivat ansioituneempia.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT