Politiikka

"Hyvän elämän edellytykset eivät saa olla postinumerosta kiinni"

Keskustalaiset puolustivat aluepolitiikkaa vapputoreilla.
Markku Vuorikari
Timo Laaninen puolusti vahvaa aluepolitiikkaa vappupuheessaan Helsingissä.

Viime aikoina vilkkaana käynyt keskustelu aluepolitiikasta jatkui poliitikkojen vappupuheissa.

Keskustan puoluesihteeri Timo Laaninen sanoi Helsingissä, että elävä elämä on jo kauan sitten osittanut aluepoliittisen vastakkainasettelun.

"Samaan aikaan kun kaupungistumiskehitys kiistatta jatkuu, yhä useammat suomalaiset yhdistävät omilla elämänvalinnoillaan kaupungin ja maaseudun parhaat puolet. Kesämökkien muuttaminen ympärivuotisiksi kakkosasunnoiksi on tästä hyvä esimerkki. Etätyön suosio kasvaa. Enemmistö metsänomistajista asuu kaupungeissa. Helsinkiläisten osoittama myötätunto viljelijöiden traktorimarssille kertoo sekin kaupungin ja maaseudun vastakkainasettelun vanhanaikaisuudesta."

Laanisen mielestä vahvaa aluepolitiikkaa puoltaa ennen muuta se, mistä uusia työpaikkoja voidaan saada.

"Kotimaisten luonnonvarojemme kestävään hyödyntämiseen ja huippuosaamiseen perustuva biotalous on lupaavin mahdollisuus työpaikkoihin. Luonnonvarat ovat maakunnissa. Ne on pystyttävä jalostamaan mahdollisimman pitkälle lähellä. Siinä tarvitaan korkeaa osaamista, mikä puolestaan on yksi keskeinen peruste sille, että koko maassa on myös tulevaisuudessa oltava mahdollisuus eriasteiseen koulutukseen. Ja yhteyksien, teiden, muiden väylien ja verkkoyhteyksien on oltava kunnossa."

Laanisen mielestä viime päivien keskustelu osoittaa, että kysymys on myös aatteellisista eroista puolueiden välillä.

"Keskustan mielestä hyvän elämän edellytykset eivät saa olla postinumerosta kiinni. Meidän on mahdollistettava yhteiskuntapolitiikalla ihmisten omat valinnat siitä, minne itse kukin haluaa kotinsa ja elämänsä rakentaa."

Myös kansanedustaja Timo Korhonen (kesk.) otti asiaan kantaa Sotkamossa.

"Keskittämisintoilijat käyttävät aluepolitiikkaa keppihevosena kritisoidakseen keskustaa yleensä. He eivät näe, että samalla he loukkaavat kaikkia niitä suomalaisia, jotka asuvat väestökeskittymien ulkopuolella. Minulle ja keskustalle on tärkeää, että jokainen voi itse valita asuinpaikkansa ja että elämisen edellytyksiä vahvistetaan kaikkialla maassa."

Lue lisää

Laaninen Suomenmaassa: "On aika tehdä tilaa nuoremmille"

Laaninen: Tätä Paavoa en tunne

Sipilä: Keskusta ei ole esittänyt verotusoikeutta maakunnille

Keskusta pehmensi kantaansa keskioluen laimentamiseen