Politiikka

Julkisten hankintojen miljardimarkkinat muuttuvat pienyrittäjien eduksi

Politiikka 30.06.2016

Hankintalain uudistus tuo korkeammat kynnysarvot ja velvoitteen pilkkoa suuret julkiset hankinnat osiin.


Kari Salonen
Julkisten rakennusurakoiden kilpailutuksen kynnysraja ehdotetaan säilytettäväksi 150 000 eurossa.

Hankintalain uudistus on tuomassa julkiset hankinnat paremmin pienten ja keskisuurten yritysten kilpailtaviksi. EU-direktiivistä johtuva muutos velvoittaa jakamaan suuret julkiset hankinnat osiin. Mikäli pilkkomista ei tehdä, on annettava selvitys siitä, miksei hankinnan jakaminen osiin onnistu.

Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Antti Neimalan mukaan julkisia hankintoja tehdään usein niin suurina kokonaisuuksina, ettei pk-yrityksillä ole ollut mahdollisuutta osallistua tarjouskilpailuihin. Lakimuutos parantaa yritysten osallistumismahdollisuuksia.

Lisäksi tarjouskilpailuihin osallistuviin yrityksiin kohdistuvia vaatimuksia helpotetaan. Liikevaihdon suuruudeksi voidaan jatkossa vaatia enintään kaksi kertaa hankinnan arvo.

Viime viikolla eduskunnalle annettu hallituksen esitys tuo tiukat rajat kunnallisten yhtiöiden toimintaan markkinoilla. Kuntien omistamien yhtiöiden eli sidosyksiköiden ulosmyyntiä muualle kuin kunnille itselleen rajataan ehdotuksessa korkeintaan viiteen prosenttiin liikevaihdosta tai 500 000 euroon.

Sidosyksikköjen markkinatoiminnan prosenttiraja on hiertänyt lainvalmistelussa, sillä rajaa ehdotetaan alemmas kuin direktiivi edellyttää. Taustalla olevan EU-direktiivin mukaan ulosmyyntiä saa olla korkeintaan 20 prosenttiin liikevaihdosta. Suomessa voimassa oleva lainsäädäntö ei aseta tarkkaa rajaa myynnille.

Neimalan mielestä kunnallisen palvelutuotannon suojissa markkinoilla toimivat sidosyksiköt häiritsevät kilpailua. Yrittäjät olisivat halunneet sidosyksiköiden markkinatoimintaan nollatoleranssin.

Hankintalain alaisten ostojen kynnysrajoja aiotaan nostaa huomattavasti. Nykyisin hankintalakia on sovellettava ja kilpailutus tehtävä yli 30 000 euron julkisissa tavara- ja palveluostoissa. Jatkossa raja on 60 000 euroa.

Esityksen mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnat on kilpailutettava kun ne ylittävät 400 000 euroa, kun nykyisin raja on 100 000 euroa. Koulutuspalveluiden kynnysraja on jatkossa 100 000 euroa ja rakennusurakoiden 150 000.

EU:n arvion mukaan julkisten hankintojen kokonaisarvo on Suomessa noin 34 miljardia euroa vuosittain.

Aiheeseen liittyvät artikkelit