Politiikka

Kasvihuoneilla ennätystulos, lammastiloilla pohjanoteeraus – maatalouden kannattavuus pysyi surkeana

Maatalouden kannattavuus koheni viime vuonna hivenen edellisvuodesta, mutta rämpii silti edelleen koko 2000-luvun pohjalukemissa.
Maatalouden eri tuotantosuuntien kannattavuudessa on isot erot.

Maatalouden kannattavuus koheni viime vuonna hivenen edellisvuodesta, mutta rämpii silti edelleen koko 2000-luvun pohjalukemissa.

Luonnonvarakeskus julkisti viime vuoden ennakkotulokset perjantaina. Luvut ovat alustavia ja elävät vielä lähiviikkoina.

Maatalous- ja puutarhayritysten kannattavuuskerroin oli ennakkotulosten mukaan 0,35. Edellisvuonna se oli 0,32, vuonna 2000 vielä 0,71.

Kannattavuuskerroin kuvaa sitä, miten suuren osan palkka- ja oman pääoman korkotavoitteestaan yrittäjäperhe saavuttaa.

Kun kerroin on 0,35, oma palkka jää runsaaseen kolmannekseen tavoitellusta, samoin omalle pääomalle saadaan vain runsas kolmannes korkotavoitteesta.

Jos kerroin olisi 1, omasta palkkatavoitteesta ei tarvitsisi tinkiä ja sijoitetulle omalle pääomalle saataisiin käypä korko.

Luken kannattavuuskirjanpidon mukaan maatalous- ja puutarhayritysten tuotot olivat viime vuonna keskimäärin 156 800 euroa tilaa kohti.

Tuottojen ja tuotantokustannusten erotuksena laskettava tappio oli lähes yhtä suuri kuin edellisvuonna, 29 400 euroa. Tässä palkka- ja korkovaatimus on otettu mukaan tavoitteen mukaisina.

Suurista tuotantosuunnista kannattavuus oli edelleen alhaisin viljatiloilla, 0,1. Niillä palkkaa ja korvausta omalle pääomalle syntyi siis vain runsas kymmenen prosenttia tavoitellusta.

Maitotiloilla kannattavuuskerroin nousi edellisvuoden 0,38:sta 0,42:een. Vielä vuonna 2014 vastaava luku oli 0,60.

Sikatiloilla ja siipikarjatiloilla kannattavuuskertoimet laskivat 0,66:een ja 0,38:aan. Sikatiloilla lasku oli pieni, siipikarjatiloilla iso.

Kasvihuonetilojen kannattavuus näyttää ennusteessa nousseen huimasti, edellisvuoden 0,7:stä 1,18:aan. MT ei tavoittanut laskelman tekijää kommentoimaan, mihin nousu perustuu ja onko se todellinen.

Lampailla menee uusien lukujen valossa tuotantosuunnista surkeimmin. Niiden kannattavuuskerroin on 0,02, eli palkkaa tai pääoman korkoa ei viime vuonna olisi jäänyt lainkaan.

Lue lisää