Politiikka

Kokoomukselta ja SAK:lta samanlainen perhevapaamalli

Politiikka 01.03.2017

Isien hoitovapaa pitenisi myös esittämissä muiden malleissa.


Ville-Petteri Määttä
Puolueet ja etujärjestöt haluavat isien osallistuvan enemmän pienten lasten hoitoon ja äitien työelämään.

Perhe yhdistää nyt kokoomusta ja SAK:ta. Kumpikin tarjoaa uudeksi perhevapaamalliksi esitystä, jota voi kutsua historiallisen samanlaiseksi.

Molempien esitysten mukaan ansiosidonnaista hoito­rahaa maksettaisiin vuosi, josta kolmen kuukauden kiintiö sekä isälle että äidille.

Lopun puoli vuotta rahan voisi siirtää jommallekummalle tai maksaa myös jollekulle muulle lasta hoitavalle. Tämä helpottaisi lapsen­hoitoa ero-, uus-, yksinhuoltaja-, sateenkaariperheissä tai isovanhempien avulla.

Vuoden jälkeen maksettaisiin 800 euron suuruista kuukausi­rahaa, jonka voisi niin ikään käyttää erilaisissa jaksoissa ja venyttää pidemmäksi ajaksi.

Vanhempain- ja hoitorahat voisi käyttää kerralla tai jakaa ajan tai rahan suhteen osissa.

SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukorannan mukaan sekä kokoomus että SAK pyrkii joustojen ja ajanjaksojen saman­kaltaisuuden lisäksi kustannusneutraaliuteen.

Kokoomuksen mallissa hoitorahaa voisi saada lapsen kolmivuotispäivään saakka ja SAK:n mallissa seitsenvuotispäivään asti.

Tavoite on tasata lastenhoitoa vanhempien välillä eli kannustaa isiä perhevapaille ja äitejä työhön. Kokoomus lisäisi myös päiväkotihoitoa ja tekisi siitä maksuttoman.

SAK katsoo, että sukupuolten tasa-arvon edistäminen lastenhoidossa parantaisi naisten asemaa työmarkkinoilla sekä heidän palkka- ja eläkekertymäänsä. Joustot auttaisivat perheen ja työn yhdistämistä sekä esimerkiksi osa-aikatyön tekemistä, sillä nykyään se on Kauko­rannan mukaan lähes mahdotonta.

Myös Elinkeinoelämän Keskusliitto julkisti tiistaina oman perhevapaamallinsa, mutta Kaukorannan mielestä se on selvästi muita jäykempi.

EK jakaisi ansiosidonnaisen vuoden liki puoliksi vanhempien kesken, ja katkaisisi hoitovapaan lapsen 1,5-vuotispäivään.

Myös RKP ja vasemmisto-opiskelijat ovat esittäneet isän kiintiöksi puolta vuotta, vihreät viittä kuukautta.

Keskustakin on toivonut lisää joustoja, kannustusta isille ja pidennystä tulosidonnaisiin vapaisiin, lähinnä nykyisen kotihoidontuen pohjalta, mutta ilman tarkempia kuukausirajoja. Malli myös maksaisi nykyistä enemmän.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT