Politiikka

Kristillisdemokraatit lupaa puolustaa kuntien lähidemokratiaa

Politiikka 06.03.2017

Sari Essayah suhtautuu kriittisesti hallituksen malliin maakunta- ja sote-uudistuksissa.


Jaana Kankaanpää

Kristillisdemokraattien puheenjohtajan Sari Essayahin mielestä keskeinen kysymys kevään kuntavaaleissa on, miten kuntien elinvoimaa kyetään vahvistamaan.

"Sote-palvelut ovat siirtymässä maakunnille ja kunnissa päätetään jatkossa nimenomaan elinvoimaan liittyvistä asioissa. Pk-yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen on keskeinen asia tulevaisuuden kunnissa", Essayah toteaa.

Kaiken kunnallisen päätöksenteon on pohjauduttava toimivaan lähidemokratiaan, puoluejohtaja korostaa.

"Pidimme ennen joulua meteliä, kun valtuustojen kokoa päätettiin kuntalain uudistuksen yhteydessä pienentää. Se työntää osan pienistä valtuustoryhmistä marginaaliin", Essayah pohtii.

"Tässä ei kannattaisi suurten puolueiden taputella käsiään, sillä valtuustojen pienentäminen on myrkkyä kansalaisdemokratialle."

Essayah on myös huolissaan siitä, keskittyykö päätöksenteko maakuntauudistuksen myötä voimallisesti maakuntien keskuskaupunkeihin.

"Kun yhtäältä pienryhmät käyttävät yhä pienempää valtaa suppeammissa valtuustoissa ja toisaalta pienten kuntien ääni kuuluu entistä vaimeammin uusissa maakuntavaltuustoissa, ollaan ongelmallisessa tilanteessa lähidemokratian kannalta", Essayah summaa.

Hän korostaa, että päätöksenteko olisi pidettävä mahdollisimman lähellä kuntalaisia.

"Huoli kentällä on aito. Esimerkiksi Tampereen kyljessä hyvin kehittyvän Kangasalan kuntapäättäjät ovat yli puoluerajojen huolissaan siitä, että tulevaan maakuntavaltuustoon saadaan vain yhdestä kahteen omaa edustajaa."

Vaaliteemana Essayah nostaa esiin vanhuspalveluiden turvaamisen.

"On huolehdittava siitä, että vanhuksilla on kotiin saatavia laadukkaita palveluita. Esimerkiksi palvelusetelijärjestelmällä voitaisiin turvata pienten paikallisten kotipalveluyritysten toimintaedellytyksiä."

KD myös puolustaa kotihoidontukijärjestelmää ja sen kuntalisää.

"Alle kolmivuotiaiden kotihoito tulee kunnille tuntuvasti edullisemmaksi kuin päiväkoti. Lisäksi mahdollisuus kotihoitoon lisää joustavuutta lapsiperheiden arjessa."

Kolmantena asiana Essayah nostaa esiin paikalliset hankinnat.

"Suomalaisten kuntien kouluissa ja muissa laitoksissa täytyy syödä nykyistä enemmän lähellä tuotettua ruokaa."

Essayah suhtautuu kriittisesti paitsi maakuntauudistukseen, myös Sipilän hallituksen ja erityisesti kokoomuksen ajamaan sote-palveluiden valinnanvapausmalliin.

"Valinnanvapaus nyt esitetyssä muodossaan vaikuttaa erittäin huonosti toimivalta mallilta. Alan keskeisten asiantuntijoiden mukaan kustannukset uhkaavat nousta ja palveluiden laatu heikentyä."

KD ylsi kuntavaalien ehdokashankinnassaan kaikkien aikojen parhaimpaan tulokseensa.

Ehdokkaita on nyt noin 2 000. Neljä vuotta sitten ehdokkaita oli 1870 ja vuonna 2008 yhteensä 1 920.

"Ehdokashankinta oli tällä kertaa aiempaa työläämpää, mutta onnistuimme menemään puolueena vastavirtaan ja ylsimme kaikkien aikojen ennätysmäärään. Se on upea asia", Essayah hehkuttaa.

KD:n pyrkiikin historian parhaaseen kuntavaalitulokseensa.

"2008 saavutimme 4,2 prosenttiyksikön kannatuksen. Tähtäin on siitä yli."

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT