Politiikka

Kuntaliitto on tyytyväinen perustuslakivaliokunnan sote-lausuntoon

Politiikka 30.06.2017

Erityisesti kuntien itsehallinnon, omaisuusjärjestelyjen ja uudistuksen aikataulun käsittely koettiin tärkeiksi.


Paula Liesmäki
Kuntaliitto on tyytyväinen perustuslakivaliokunnan kannanottoihin sote-lausuntoon.

Kuntaliiton mielestä uudessa sote-lausunnossa on kiinnitetty huomiota liiton kannalta keskeisiin asioihin. Perustuslakivaliokunta julkaisi sote- ja maakuntauudistuksen lakipakettia koskevan lausunnon torstaina 29.6.

"Perustuslakivaliokunnan lausunto vastaa keskeisiltä osin Kuntaliiton esittämiä näkemyksiä, jotka koskevat muun muassa kuntien ja maakuntien itsehallinnon edellytyksiä ja tähän liittyen erityisesti yhtiöittämisvelvollisuutta ja julkisten hallintotehtävien siirtoa yksityisille, omaisuusjärjestelyjä sekä uudistuksen toimeenpanon aikataulun realistisuutta", sanoo Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina.

Liitto pitää merkittävänä valiokunnan näkemystä sote-palveluiden kielloista. Sen mukaan kunnille, kuntayhtymille ja niiden tytäryhtiöille kaavailtu kielto tuottaa sote-palveluita rajoittaa kunnallista itsehallintoa.

Liitto on myös tyytyväinen siihen, että valiokunta asetti korkean kynnyksen kuntien verotusoikeuden rajoittamiselle.

"On tärkeää, että tämä vahvistettiin nyt yksiselitteisesti perustuslakivaliokunnan lausunnossa. Maakuntien itsehallintoa turvataan muun muassa siten, ettei valtio voi jatkossa ohjata maakuntia väljillä asetuksenantovaltuuksilla", korostaa johtava lakimies Kirsi Mononen.

Lausunnossa kuntien omaisuusasiat nostettiin perustuslakikysymykseksi. Kuntaliitto pitää merkittävänä kannanottona sitä, että kuntien omaisuuteen liittyviin järjestelyihin kytketään itsehallintoa turvaava kompensaatiosääntely. Näin omaisuusjärjestelyt voidaan käsitellä tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä.

Kuntaliiton varatoimitusjohtajan Hanna Tainion mukaan nyt esitetty aikataulu on mahdotonta toteuttaa hallituksen esittämässä muodossa. Myös perustuslakivaliokunta on hänen mukaansa samaa mieltä.

Arvion taustalla on etenkin huoli kansalaisten yhdenvertaisuuden vaarantumisesta.

"Palaute aikatauluista on huomioitava uudistuksen seuraavissa vaiheissa. Lisäaika valmisteluun mahdollistaa paremman tuloksen ja varmistaa, että vältymme kaaokselta", toteaa Tainio.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT