Politiikka

Lampurit saaneet häirikköviestejä – eläimiinsekaantuminen halutaan laittomaksi myös Suomessa

Useat lampurit ovat saaneet häirikköviestejä. Suomi on harvoja EU-maita, joissa eläimiinsekaantuminen ei ole laitonta.
Jaana Kankaanpää
Uuteen eläinsuojelulakiin eläimiinsekaantuminen halutaan kriminalisoida. Aihe on Suomessa tabu.

Eläimiinsekaantujien yhteydenotot puhuttavat tuottajia.

MT:n saaman tiedon mukaan ainakin neljä ammattilampuria ja yksi harrastajalampuri ovat saaneet häirikköviestejä, joissa on ollut epämiellyttävä sävy.

Tuotantoeläimiin sekaantuminen ei ole uusi asia, vaikka asia onkin tabu.

"Aihe on vaiettu, mutta kyllä sitä tapahtuu", vahvistaa eläinsuojelurikoksiin perehtynyt juristi Minna Ruotsalo maa- ja metsätalousministeriöstä. Ruotsalo on mukana valmistelemassa uutta eläinsuojelulakia, jossa eläimiinsekaantumista on esitetty kriminalisoitavaksi.

Kriminalisointi poistettiin vuonna 1971. Tällä hetkellä seuraamuksia voi tulla vain, jos eläinsuojelurikoksen tai -rikkomuksen tunnusmerkistö täyttyy. Tunnusmerkistön täyttymiseksi edellytetään näyttöä tarpeettomasta kärsimyksestä, kivusta tai tuskasta.

Eläimiinsekaantumisen kriminalisointi on trendi Euroopassa. Tanska kriminalisoi sen vuonna 2015, Ruotsi 2014, Norja 2010, Saksa 2013.

Ruotsalolla ei ole kriminalisointiin selkeää kantaa.

"Yhtäältä moraalikriminalisointiin suhtaudutaan kielteisesti. Toisella puolella kolikkoa on se, että eläinten itseisarvo on luonnosteltu lakiin. Eläimiä pitäisi kunnioittaa sellaisenaan, ei pelkästään välineenä."

Ohjausryhmä on linjannut, ettei eläimen itseisarvoon perustuvaan kunnioittamiseen kuulu eläimen käyttäminen ihmisen seksuaalisiin tarkoituksiin.

Ruotsissa ja Norjassa on tehty aiheesta tilastoja eläinlääkäreille tehtyjen kyselyjen perusteella.

Ruotsalo kertoo norjalaisesta kyselytutkimuksesta, johon vastasi 329 eläinlääkäriä. Heistä 22 prosentilla oli ollut asiakkaita, joiden he epäilivät tai joiden osalta he olivat melko varmoja, että nämä olivat käyttäneet eläintä seksuaalisesti hyväksi.

"Näissä tutkimuksissa on ollut havaittavissa tekoja, jotka ovat oikeasti vahingoittaneet eläimiä."

Suomessa vastaavia tutkimuksia ei ole tehty. Eläinlääkäreillä on kuitenkin velvollisuus ilmoittaa eläinsuojeluviranomaiselle potilaasta, jos he epäilevät, että eläintä on vahingoitettu.

Onko eläinlääkäreillä keinoja tunnistaa tällaisia tapauksia? Se on Ruotsalon mukaan hyvä ja vähälle huomiolle jäänyt kysymys.

"Aihe koetaan yleisesti ottaen niin vastenmieliseksi, että siitä on vaikea keskustella asiallisesti."

Lakivalmistelun yhteydessä ohjausryhmä on saanut myös joitakin yhteydenottoja ihmisiltä, jotka eivät halua eläimiinsekaantumista kriminalisoitavaksi.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

MRSA-bakteeria havaittu ensimmäistä kertaa suomalaisella eläinlääkärillä – ESBL löytyi kolmelta prosentilta

Hevoskirurgin työssä yhdistyvät rohkeus ja harkitsevuus – olisiko sinusta tähän ammattiin?

Majava puri koiraa jalkaan – koiranomistaja laiminlöi jalan hoidon, jonka seurauksena koira jouduttiin lopettamaan ja isäntä tuomittiin eläinsuojelurikoksesta