Politiikka

MTK uusiutuvan energian kestävyyskriteereistä: Merkittävä uhka Suomen metsä- ja maataloudelle

Politiikka 03.10.2017

Kestävyysriskejä tulisi järjestön mielestä arvioida maittain. Bioenergian tuotanto tulisi sallia kestävästi hoidettujen turvemaiden viljelyksiltä.


Pentti Vänskä
Turvemailla kestävästi kasvaneita raaka-aineita tulee MTK:n mielestä voida käyttää energiaksi jatkossakin. Liian tiukat kestävyyskriteerit lamaannuttaisivat biotalouden kehitystä Suomessa.

Kiinteän biomassan kestävyyskriteerit muodostavat MTK:n mielestä merkittävän uhan Suomen metsä- ja maataloudelle. Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta luokittelisi turvemetsien puun ja turvemaiden nurmen uusiutumattomiksi energianlähteiksi osana EU:n valmistelemaa uusiutuvan energian direktiiviä (RED II).

Kestävyyskriteerien tulee MTK:n mielestä sallia bioenergian tuotanto myös raaka-aineilla, jotka on tuotettu kestävästi hoidetuissa turvemetsissä ja -pelloilla.

Puutavaralle ja muille raaka-aineille ei voida eikä tarvitse sen mielestä soveltaa puun läpimittaan perustuvaa kaskadiperiaatetta, sillä markkinat ohjaavat raaka-aineet joustavasti parhaisiin käyttökohteisiin, MTK painottaa kannanotossaan.

Myös EU-komissio on linjannut, ettei kaskadiperiaate sovellu EU:n lainsäädäntöön. Komission mielestä riittää, että se tekee periaatteesta vapaaehtoisuuteen perustuvan ohjeistuksen. Samalla linjalla on myös Euroopan parlamentin maatalousvaliokunta.

MTK myös kannattaa komission ja maatalousvaliokunnan ehdottamaa kestävyyden riskiperusteista arviointia maittain. Parlamentin ympäristövaliokunnan mietintöluonnos sen sijaan rajaisi MTK:n mielestä puuaineksen käyttöä eri käyttötarkoituksiin, mikä vesittäisi biotalousinvestointeja ja lisäisi tarpeetonta byrokratiaa.

"Ympäristövaliokunnan nykyinen linja veisi pohjan EU:n pitkän aikavälin strategialta kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, jossa kiinteillä biomassoilla on merkittävä rooli", MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola sanoo tiedotteessa.

Turvemaiden energiakäytön rajoittaminen lamaannuttaisi MTK:n mielestä biotalouden kehitystä Suomessa.

Vaikka komission esitys sopii suomalaisille metsänomistajille ja maanviljelijöille paremmin, MTK muistuttaa, että esitys kyseenalaistaa sekin turvemaiden viljelysten energiakäytön.

"Esitys on vastoin kestävän kehityksen kaikkia kolmea - sosiaalista, taloudellista ja ekologista - ulottuvuutta. Maataloudesta energiantuotantoon menevät biomassat ovat merkittäviltä osin sivuvirtoja, joiden käyttöä ei ole perusteltua rajoittaa, pellon maapohjasta riippumatta", Pietola katsoo.

Kestävyyskriteerien tarkoituksena on hillitä maankäytön muutoksista syntyviä epäsuoria päästöjä ja varmistaa että raaka-aineet on tuotettu sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävästi. Nyt valmisteilla olevassa RED II -direktiivissä ovat mukana biopolttoaineiden lisäksi myös kiinteät biomassat.

Ympäristövaliokunta äänestää lausunnostaan tämän kuun lopussa.