Politiikka

OAJ haluaa opettajille satojen eurojen palkankorotuksen ja pitkän sopimuksen

Politiikka 20.09.2017

Sote siirtyy – julkisen sektorin uusi työehtosopimuskausi neuvoteltaneen yli vuoden 2020 saumakohdan.


Antti Aimo-Koivisto
OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen kertoo järjestönsä työstävän nyt uutta palkkaohjelmaa:
OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen kertoo järjestönsä työstävän nyt uutta palkkaohjelmaa: "Sitten siitä neuvotellaan."
Seppo Samuli
"Jokainen liitto neuvottelee parhaan kykynsä mukaan", korostaa Teollisuusliiton Riku Aalto.
Vesa Moilanen
Kuntatyönantajat KT:n työmarkkinajohtajan Markku Jalosen mukaan alkavalla liittokierroksella keskeisiä kysymyksiä ovat muun muassa sopimuskauden pituus, liittokierroksen päänavauksen kustannustaso sekä tekstimuutokset.
Kuntatyönantajat KT:n työmarkkinajohtajan Markku Jalosen mukaan alkavalla liittokierroksella keskeisiä kysymyksiä ovat muun muassa sopimuskauden pituus, liittokierroksen päänavauksen kustannustaso sekä tekstimuutokset.

Soten eli sosiaali- ja terveyspalvelujen suuruudistus käynnistyykin hallituksen heinäkuisen linjauksen mukaisesti aiemmasta aikataulustaan vuoden myöhempään, tammikuun alustaa 2020. Myöhennys heijastuu todennäköisesti myös julkisen sektorin alkaviin palkkaneuvotteluihin. Tuleva työehtosopimuskausi pitenee.

Akavan jäsenmäärältään ja painoarvoltaan suurimman jäsenjärjestön Opettajien ammattijärjestön OAJ:n työehtosopimus on katkolla vasta tammikuun lopussa – kuten muiden julkisen alan työehtosopimukset.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo liiton katsovan rauhassa, minkä tasoisia ja pituisia sopimuksia syksyllä ensi neuvottelevat yksityisen sektorin vientiliitot solmivat.

Sopimusten kesto voi nousta keskeiseksi kysymykseksi julkisella sektorilla sekä työntekijä- että työnantajapuolella.

"Haimme kaksivuotista sopimusta ennen kuin valtiovalta ilmoitti (5. heinäkuuta) soten siirtymisestä vuodella eteenpäin. Näin sopimus ei olisi ollut katkolla heti, kun maakuntauudistus alkaa", OAJ ja neuvottelujärjestö Jukon puheenjohtaja Luukkainen perustelee ajoitusta.

Sote ja maakuntauudistus tulevat voimaan hallituksen ilmoituksen mukaan tammikuun alusta 2020.

"Nyt, kun se siirtyi vuodella eteenpäin, meillä ei ole vielä kantaa tähän (sopimuskauden pituuteen)."

Jos meillä on sopimus katkolla tammikuun lopussa 2020, siinä olisi aika hässäkkä", Luukkainen pelkää.

Uusien maakunta- ja sote-organisaatioiden pitäisi näin tuoreeltaan neuvotella uudet tes-sopimukset.

Kunta-ala on maan suurin sopimusala, ja se käsittää 422 000 palkansaajaa. Yhteenlaskettu palkkasummakin on 21 miljardia euroa vuodessa.

"Kuntatyönantaja korostaa erittäin maltillista kustannuskehitystä tällä neuvottelukierroksella, niin kunta- kuin yksityisellä sektorilla, Kuntatyönantajat KT:n työmarkkinajohtaja Markku Jalonen perää maltillisuutta palkkaratkaisuihin.

Soten siirtyminen askarruttaa myös kuntatyönantajaa. Se vaikuttaa sopimuskauden arviointiin:

"Yleensä liittokohtaiset sopimukset ovat useamman vuoden mittaisia. Mielellään sopimuskausi jatkuisi yli soten ja maakuntauudistuksen voimaan tulon. En ryhdy arvioimaan, kuinka pitkään yli", Jalonen linjaa.

KT:n Jalosen mukaan liittokierroksilla päänavaajilla on ollut "aika paljonkin merkitystä tuleviin sopimuksiin". Kuntatyönantajaa kiinnostaa lähinnä kustannustaso, joka muun muassa pään avaavien vientiliittojen palkankorotuksista ja tes-muutoksista syntyy.

"Kierros käynnistyy kunnolla marraskuussa ja ratkaisut menevät todennäköisesti ensi vuoden puolelle. Katsomme yleisen työmarkkinakehityksen ja talouden kehityksen", Luukkainen kertoo MT:lle.

OAJ on ottanut reippaasti kantaa palkankorotuksiin jo toukokuussa:

"Tarvitaan satojen eurojen palkankorotukset." Kenenkään opettajan lähtöpalkka ei saa olla alle 3 000 euroa."

Työtaisteluvalmiuttakin OAJ:n Luukkainen tunnusteli jäsenistöltä ja valtuutetuilta viime keväänä.

Palkankorotuksia pitää tulla, sitä Olli Luukkainen pitää selvänä. Kerralla hän ei kuvittele opettajien ja lastentarhanopettajien lähtöpalkkojen nousevan nykyiseltä vähimmäistasoltaan, vaan OAJ perää useaan tes-kierroksen kestävää palkkaohjelmaa. Myös neuvottelujärjestelmä Juko valmistelee palkkaohjelmaa.

Kunta-alalla, yliopistoissa ja muun muassa kirkon piirissä työntekijäpuolen sopijana on neuvotteluorganisaatio Juko, jonka puheenjohtajana Luukkainen myös toimii.

Yksityisen sektorin palkkaliukumat ja tulospalkkiot ovat eriyttäneet ja julkisen sektorin palkat ovat jääneet Luukkaisen mukaan jälkeen.

Kuntatyönantajat KT ja muut työnantajaliitot eivät ole lämmenneet erityisille palkkaohjelmille. Työnantajapuolta kiinnostaa tälläkin kierroksella palkkaratkaisun kustannustaso ja palkankorotusten rakenne.

Palkkaneuvottelut vientialan liitoissa ovat edenneet pitkälle. Sopu saattaa olla lähellä ainakin Paperiliiton ja Metsäteollisuuden työehtosopimusneuvotteluissa tai sitten ei. Paperiteollisuuden tes on vientiliitoista ensimmäisenä katkolla syyskuun lopussa.

Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton neuvotteluja on käyty metsäsektorin rinnalla. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto kertoo kunkin liiton neuvottelevan omia työehtosopimuksiaan.

"Kuka tahansa voi saada neuvottelutuloksen valmiiksi ennen toista. Metsäteollisuuden sopimus päättyy syyskuun lopussa, joten paineet sopimuksen syntymiseen ovat suuremmat siellä kuin meillä", Aalto viittaa Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden tes-neuvotteluihin.

Rahakysymyksiin ei Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden välillä ole Aallon mukaan vielä edetty.

Aiheeseen liittyvät artikkelit