Politiikka

Saamelaistaitelijoilta raju kannanotto kalastussopimukseen – kuvassa hirtettyjä saamelaisia

Politiikka 27.10.2016

Saamelaiset vastustavat uutta Tenojoen kalastussopimusta, koska heitä ei ole omien sanojensa mukaan kuunneltu sopimuksen valmisteluissa, eivätkä he ole päässeet neuvottelemaan tasa-arvoisesti valtioiden valtuuskuntien kanssa.


Suohpanterror
Saamelaistaiteilijoiden Suohpanterror -taiteilijakollektiivi on ottanut voimakkaasti kantaa vireillä olevaa Tenojoen kalastussopimusta vastaan.

Saamelaistaiteilijoiden Suohpanterror -taiteilijakollektiivi on ottanut voimakkaasti kantaa vireillä olevaa Tenojoen kalastussopimusta vastaan.

Kollektiivi on lähettänyt Suomen kansanedustajille postikortteja, joissa kaksi saamelaista roikkuu hirtettyinä Suomen ja Norjan rajajoen ylittävään Saamen Siltaan. Kuvassa lukee "Toimitko sinä saamelaiskulttuurin pyövelinä"

Saamelaiset vastustavat uutta Tenojoen kalastussopimusta, koska heitä ei ole omien sanojensa mukaan kuunneltu sopimuksen valmisteluissa, eivätkä he ole päässeet neuvottelemaan tasa-arvoisesti valtioiden valtuuskuntien kanssa.

Sopimuksen mukanaan tuoman rajoitukset kohdistuvat taiteilijakollektiivin mukaan pääasiallisesti perinteisten kalastusoikeuksien haltijoihin eli saamelaisiin. Suurimmaksi osaksi verkko- ja pato-oikeudet omistavat kollektiivin mukaan saamelaiset vanhukset, jotka eivät pysty enää itse kalastamaan.

"Uuden sopimuksen myötä he eivät voi luovuttaa oikeuksiaan jälkipolvilleen, jotka usein vastaavat perheensä ja sukunsa ruoanhankinnasta. Lisäksi sopimus tekee käytännössä mahdottomaksi pyyntimuotojen opettamisen lapsille ja nuorille. Siten se on kuolinisku koko perinteiselle kalastuskulttuurille", kollektiivin tiedotteessa todetaan.

Suohpanterror-kollektiivi muistuttaa päättäjiä siitä, että Suomi on rikkonut saamelaiskäräjälakia, perustuslakia ja hyvää hallintotapaa asian käsittelyssä. Sen sijaan että Suomen valtio YK:n suositusten mukaan parantaisi saamelaisten asemaa, kansanedustajat heikentävät päätöksillään saamelaisen kulttuurin elinehtoja.

“Uuden Teno-sopimuksen hyväksyminen ja voimaanastuminen aiheuttaisi syvän kriisin saamelaisten ja Suomen valtion välillä. Tätä emme halua, vaan haluamme jatkaa perinteisiä elinkeinojamme ikimuistoisten nautintaoikeuksiemme turvin”, Suohpanterrorin jäsen Jenni Laiti sanoo tiedotteessa.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT