Politiikka

Suomen Sikayrittäjät alkaa maksaa avustusta villisianmetsästäjille

Metsästysseuroille maksetaan 90 euroa Suomessa pyydetyistä villisioista, taustalla huoli afrikkalaisen sikaruton leviämisestä.
Lari Lievonen
Tämä villisika on kuvattu Kiteen eläinpuistossa.

Suomen Sikayrittäjät ry ryhtyy maksamaan metsästysseuroille toiminta-avustusta Suomessa pyydetyistä villisioista. Tuen taustalla on sikayrittäjien huoli afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämisestä. ASF on sikojen ja villisikojen vakava verenvuotokuumetauti, jonka uhkaa sikataloutta.

Toiminta-avustuksella halutaan kannustaa metsästäjiä kotimaisen villisikakannan nykyistä tehokkaampaan rajoittamiseen. Tuen lisäksi metsästäjä voi edelleen saada korvauksen myös Eviralle lähetetyistä villisikanäytteistä.

Suomen Sikayrittäjät ry on saanut rahaa yrittäjiltä ja yrityksiltä villisian metsästyksen lisäämiseksi.

"Meillä on suuri huoli afrikkalaisen sikaruton leviämisestä Suomeen. Jos riski realisoituu, se aiheuttaa väistämättä suuria taloudellisia ja toiminnallisia vahinkoja alalle", toiminnanjohtaja Ari Berg Suomen Sikayrittäjät ry:stä sanoo tiedotteessa.

Raha kohdennetaan metsästysseuroille ja maksamisessa otetaan huomioon metsästyksessä onnistuminen. Avustusta maksetaan 1. huhtikuuta 2017 alkaen Eviraan saapuneiden ASF-tutkimusnäytteiden perusteella.

"Tämä on erinomainen esimerkki valtion ja elinkeinon yhteistyöstä hankalan haasteen edessä", maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) kiittelee tiedotteessa.

Sikayrittäjien yhdestä eläimestä maksama avustus on 90 euroa, ja tuki maksetaan Eviran jo nyt maksaman näytepalkkion lisäksi. Avustuksen saamiseksi villisikanäytteiden näytelähetteeseen tulee kirjata tuen saavan metsästysseuran nimi ja lisäksi metsästysseuran tulee toimittaa Sikayrittäjille metsästysseuran Y-tunnus ja tilitiedot. Suomen sikayrittäjät ry maksaa tuen seuroille noin puolen vuoden välein.

Evira on maksanut vuodesta 2014 lähtien 40 euron näytepalkkiota metsästetyistä tai kuolleena löydetyistä luonnonvaraisista villisioista. Palkkion on voinut vaihtaa trikiinitutkimuksiin. Naaraspuolisen villisian kohtunäytteestä maksetaan lisäksi 60 euroa ja kuolleena löydettyjen tai oireilevien villisikojen ilmoittamisesta 100 euron näytepalkkion villisikaa kohden.

Evira tutki tammi–helmikuussa näytteet 79 luonnonvaraisesta villisiasta. Eläimistä 77 oli metsästettyjä ja kaksi kuolleena löytyneitä. Vastaanotetuissa näytteissä ei esiintynyt afrikkalaista sikaruttoa.

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee myös muita toimenpiteitä taudin torjumiseksi, ja Euroopan unioni rahoittaa jäsenmaissa tiedotusta ja tautiseurantaa.

Lue lisää

Villisika pidetty kurissa

Yli 600 villisiasta on lähetetty Ruokavirastolle näytteet tutkittavaksi afrikkalaisen sikaruton varalta – määrä noussee tuhanteen tänä vuonna

Kauriit ja kettu levittäytyvät laajemmalle, norppa kärsii – ilmastonmuutos ei koettele Suomen riistaeläimiä tasapuolisesti – lämpöstressikin mainitaan

5 000 euroa tuloksellisesta villisikajahdista – Suomen Sikayrittäjät palkitsivat ansioituneita metsästysseuroja