Politiikka

Suomen Yrittäjiltä kova vaatimuslista: Irtisanomissuoja heikommaksi ja palkat paikallisesti sovittaviksi

Politiikka 10.08.2016

MT:n haltuunsa saamassa, hallitusryhmille lähetetyssä muistiossa luvataan paikallisesti päätettävien palkkojen ja työaikojen tuovan yli 60 000 työpaikkaa.


Kari Salonen
Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen.

Suomen Yrittäjät (SY) vaatii hallitukselta kovia toimia yritystoiminnan helpottamiseksi. MT:n haltuunsa saamassa, hallitusryhmille lähetetyssä budjettiriihimuistiossa SY laskee muutosten tuovan kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja.

Merkittävimmät vaatimukset liittyvät alle 30 työntekijän yritysten irtisanomissuojan heikentämiseen ja paikallisen sopimisen edistämiseen.

"Henkilöön liittyvän irtisanomisperusteen sääntelyä tulisi muuttaa niin, että sopimuksen päättämiseen (irtisanomiseen) riittäisi asiallinen syy tai vaihtoehtoisesti hyväksyttävä peruste."

Nykyinen työsopimuslaki edellyttää asiallisia ja painavia perusteita.

SY:n vaatimusten suurimmat työllisyysvaikutukset liittyisivät muistion mukaan paikallisen sopimisen edistämiseen.

"Lainsäädäntömuutoksella pitäisi mahdollistaa, että työpaikalla voitaisiin työpaikkakohtaisella sopimuksella poiketa työehtosopimuksen työaikoja, palkkoja ja eri korvauksia koskevista määräyksistä."

Käytännössä vaatimus tarkoittaa työehtosopimusten sitovuudesta luopumista suurelta osalta.

"Vaikutus perusuraan verrattuna olisi noin 60 000–65 000 työpaikkaa. Arvio perustuu pk-yritysbarometriin."

Useisiin SY:n vaatimiin lakimuutoksiin lukeutuvat muun muassa työsopimus- ja työaikalain uudistukset.

"On tärkeää saattaa loppuun työsopimuslain säännösten uudistaminen, joilla pidennetään koeaikaa, lyhennetään takaisinottovelvollisuutta ja mahdollistetaan määräaikainen työsopimus vuoksi ilman perustetta."

Muistiossa arvioidaan, että koeajan pidentäminen kuuteen kuukauteen toisi 4 000 ja perusteettomien määräaikaisuuksien salliminen 7 000 uutta työpaikkaa.

Muistiossa esitetään myös useita vaatimuksia verotuksen muuttamiseksi. Niihin lukeutuvat yritysverotusta lykkäävä varaus, yrittäjävähennys, maksuperusteinen arvonlisävero ja arvonlisäveron alarajahuojennuksen nostaminen 30 000 eurosta 50 000:een.

"Yrittäjävähennys ja maksuperusteinen alv on jo pitkälti valmisteltu ja ne kannattaa toteuttaa. Päätös yritysverotusta lykkäävästä investointi- ja toimintavarauksesta kannattaa myös tehdä syksyllä."

"Taloustutkimus on arvioinut, että 30 prosentin investointivaraus toisi 11 000 ja SY:n mukaan yrittäjävähennys 9 000 työpaikkaa."

Suomen Yrittäjät on pienten ja keskisuurten yritysten etujärjestö. Se edustaa yli 115 000 jäsenyritystä.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT