Politiikka

Suomi on Euroopan kummajainen: Heroiinin korvaushoitolääke tappaa enemmän ihmisiä kuin itse heroiini

Euroopan huumeviraston mukaan Suomessa kuolee huumeisiin todennäköisimmin 30–34-vuotias mies.
Muualla Euroopassa eniten tappaa Euroopan huumeviraston kesäkuisen raportin mukaan heroiini. LEHTIKUVA / Pasi Autio

Suomessa suurimmassa osassa huumeiden aiheuttamista kuolemista syynä on heroiinin korvaushoidossa käytettävä buprenorfiini, jonka kauppanimistä tunnetuin lienee Subutex.

Aine on korvaushoidossa hyödyllinen, ja yksinään käytettynä sen yliannostusriski on pieni. Tappavaa buprenorfiinista tulee, kun sitä käytetään yhtä aikaa esimerkiksi alkoholin ja rauhoittavan bentsodiatsepiinin kanssa.

Suomi on eurooppalaisessa mittakaavassa kummajainen, sillä muualla Euroopassa eniten tappaa Euroopan huumeviraston kesäkuisen raportin mukaan heroiini. Tämä johtuu siitä, että Euroopassa kovista huumeista käytetään yleisesti heroiinia ja kokaiinia, kun Suomessa käytetään vastaavasti buprenorfiinia ja amfetamiinia.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen oikeuskemisti Pirkko Kriikku kertoo, että yksi selkeimmistä selittävistä tekijöistä buprenorfiinikuolemiin on opioidien vaarallisuus.

"Opioidit, heroiini ja väärinkäytetty Subutex ovat toksisempia (myrkyllisempiä) kuin moni muu aine, mikä selittää niiden osallisuuden kuolemantapauksiin."

Osassa kuolemista pääsyynä ovat muuntohuumeiksikin kutsutut uudet huumaavat aineet, kuten alfa-pvp ja MDPV.

Tilastointi tehdään lääkärin arvion perusteella. Lääkäri määrittelee kuolemantapauksen tärkeimmän aineen perusteella, jota ilman henkilö ei olisi kuollut. Tilastot ovat Kriikun mukaan tarkkoja, sillä Suomen lain mukaan ruumiinavaus on tehtävä, jos on epäilys myrkytyksestä ja tai huumeiden käytöstä.

Tuoreimpien tietojen mukaan huumeet aiheuttivat Suomessa vuonna 2015 yhteensä 166 kuolemaa. Määrä on laskenut vuoden 2012 ennätystasosta, jolloin huumekuolemia oli yli 200.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen erikoissuunnittelija Sanna Rönkä on tutkinut Helsingin yliopistolle valmistelemaansa väitöskirjaa varten muun muassa lääkeaineiden yhteyttä huumekuolemiin.

Hänen mukaansa Suomessa huumausaineiden korvaushoidossa annettavia lääkkeitä kontrolloidaan tiukasti.

"Tulokset viittaavat siihen, että väärin käytettävätopioidit tulevat laittomille huumemarkkinoille pääosin salakuljetettuina. Suomessa reseptikäytännöt ovat tiukkoja", Rönkä kertoo.

Röngän mukaan viimeksi opioidien väärinkäyttäjien määrää on Suomessa arvioitu vuonna 2012 tehdyssä tutkimuksessa. Tuolloin heidän määräksi arvioitiin 12  700–15  100.

"He käyttivät pääsääntöisesti buprenorfiinia."

Korvaushoitolääkkeitä virtaa maahan pääsääntöisesti Baltian maista ja Ranskasta.

"Ranskassa yleislääkärit voivat määrätä reseptin Subutexia varten, mikä osaltaan selittänee sitä", Rönkä sanoo.

Euroopan huumeviraston mukaan Suomessa kuolee huumeisiin todennäköisimmin 30–34-vuotias mies. Huumeisiin kuollaan vanhempana kuin aikaisemmin.

"Tähän lienee syynä se, että meille on syntynyt vakiintunut käyttökulttuuri. Huumeita osataan käyttää nykyään paremmin kuin ennen, ja näin selvitään hengissä pidempään kuin ennen", Pirkko Kriikku sanoo.

Sanna Röngän tutkimuksessa kävi ilmi, että huumeisiin kuolleilla oli yleistä aikaisin alkanut huono-osaisuus.

"Koulutus on voinut jäädä peruskouluasteelle, ja työttömyys ja asunnottomuus on yleistä", Rönkä sanoo.

Siihen, johtaako huono-osaisuus holtittomaan päihdekäyttäytymiseen vai toisin päin, on hankala antaa yksiselitteistä vastausta.

Suomessa huumekuolleisuus on väestöön suhteutettuna tilastojen valossa roimasti Euroopan keskitasoa korkeammalla. Tähän syynä on kuitenkin Kriikun mukaan tilastoharha.

"Olen ollut mukana aihetta koskevassa tutkimuksessa. Euroopan huumevirastokin on sen tunnustanut, että meillä näitä huomataan ja tilastoidaan paremmin. Meillä tehdään huomattavasti enemmän ruumiinavauksia ja seula on tiiviimpi kuin useissa maissa."

"Minun on vaikea uskoa, että ainakaan valtavasti enemmän myrkytyksiä tapahtuu kuin muualla", Kriikku kertoo.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Suhteellisen tuntematon E-hepatiitti yleistyy Suomessa – tarttuu juomaveden ja ruuan kautta

Alkoholilaki uudistui: Kulutus kääntyi kymmenen vuoden tauon jälkeen nousuun

Maaseudulla vanhukset hoidetaan