Politiikka

Tieyhdistys huolissaan yksityisteiden kuormituksesta: "Rakennettu yksityiseen käyttöön"

"Ei ole mitenkään perusteltua, että yksityistieverkko ottaisi kannettavakseen maksulliselta verkolta siirtyvää liikennettä", toteaa toimitusjohtaja Nina Raitanen.
Kari Salonen
Yksityistieverkon käyttöä aiotaan lisätä.

Nyt julkituotu ehdotus väyläverkkoyhtiöstä on kunnianhimoinen, mutta vaatii yhteiskunnallisen ja kattavan keskustelun siitä, miten yhteistä väyläomaisuutta tulevaisuudessa hoidetaan elinkeinoelämän ja yksityisten ihmisten parhaaksi, Suomen Tieyhdistys linjaa.

Se pitää selvityksen suurena puutteena sitä, ettei se ota kantaa 350 000 kilometrin yksityistieverkkoon kohdistuviin vaikutuksiin.

"Selvityksessä todetaan, että uudistuksen myötä maksuttomalle katu- ja yksityistieverkolle siirtyisi noin 5 miljardia ajoneuvokilometriä. Yksityistieverkko on yksityisin varoin, yksityiseen käyttöön rakennettua verkkoa. Ei ole mitenkään perusteltua, että tämä verkko ottaisi kannettavakseen maksulliselta verkolta siirtyvää liikennettä missään ja varsinkaan näin suuressa mittakaavassa", Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Nina Raitanen painottaa.

"Kuntien ja katuverkon osalta esityksessä todetaan, että myös kunnat voisivat halutessaan periä maksua katuverkon käytöstä hyödyntämällä liikenneverkkoyhtiön maksupalveluita.  Yksityistieverkon osalta korvaus käytön lisääntymisestä pitäisi myös olla kompensoitavissa."

Raitasen mielestä liikenneverkkoyhtiöstä annettiin ennakkoon odottaa, että sen myötä olisi mahdollisuus väyläverkon investointitason selkeään nousuun.

"Liikkumisen murros ja digitaalisuus vaativat tulevaisuudessa verkolta nykyistä parempaa kuntoa ja varustelutasoa. Nyt annettu selvitys ei kuitenkaan tätä osoita pitkällä aikavälillä", Raitanen arvioi.

"Nyt ehdotettu malli mahdollistaisi toteutuessaan vähäpäästöisempien autojen yleistymisen Suomen autokannassa. Tämä on hieno asia. Esitetyt aikaan tai kilometreihin pohjautuvat mallit eivät kuitenkaan lähtökohtaisesti kannusta autoliikenteen vähenemiseen. Selvitys vaatii nyt perinpohjaista paneutumista."

Lue lisää

Yksityisteiden puusiltojen rakentamiseen haetaan vauhtia ideakilpailulla

Bussi katoamassa maaseudulta

Valtion omistajaohjaus on kriisissä

Antti Kaikkonen riitaantui vuosituhannen vaihteessa Paavo Väyrysen kanssa