Politiikka

Valtion lupaviraston uudesta ympäristöyksiköstä iso vallankäyttäjä – MTK kauhistelee

MTK ihmettelee suurta viranomaisvaltaa ja ihmettelee lupa-asioiden keskittämistä maakunnallistamisen sijaan.
Markku Vuorikari
Talvivaaran vedenpuhdistuslaitos ja muut kaivosongelmat ovat työllistäneet vahvasti aveja ja elykeskuksia. Jatkossa suuria ympäristöasioita käsittelisi valtakunnallinen lupa- ja valvontavirasto Luova.

Maakuntauudistuksessa aluehallintovirastoista koottavaan valtion lupa- ja valvontavirastoon on tulossa ympäristöasioiden yleisen edun yksikkö, mikä on saamassa MTK:n mukaan kohtuuttoman suuret valtaoikeudet.

Ympäristöyksikössä ratkaistaan itsenäisesti esimerkiksi viraston sisäiset toimialojen väliset valitukset. Yksikölle tulisi myös hankkeiden ympäristölupia, jos esittelevät tahot ovat erimielisiä.

Ympäristöministeriön kansliapäällikön Hannele Pokan mukaan yksikköön tulisi todennäköisesti valituksia vain vähän. Pokka pitää keskittämistä lupavirastoon järkevänä.

"Keskittäminen keskusvirastoon eri maakuntien sijaan tuo etua siten, että tietyn alan asiantuntijat pystyvät yhdessä kohdentamaan voimiaan."

Hiljaisuudessa suunniteltua virastoa pidetään MTK:ssa maakunta-ajatuksen vastaisena.

"Sääntely ja keskittäminen voimistuu", järjestön elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola ihmettelee. Hän sanoo, että "yksikkö olisi viranomaisten viranomainen."

"Sääntely, viranomaisvalvonta ja byrokratia kasvaisi entisestään eli mentäisiin kokonaan väärään suuntaan."

Lupavirasto kuuluisi valtion keskushallintoon, kun taas lakkautettavat avit ja elykeskukset ovat alueellisia virastoja. "Käytännössä lupavirasto siirtää valtaa maakunnista keskushallintoon ja luo uuden viranomaisportaan."

Eniten Mäki-Hakolaa ihmetyttää ympäristöasioiden yleisen edun yksikkö, mikä voisi tehdä itsenäisiä päätöksiä pelkästään ympäristönäkökulmasta. "Se päättäisi myös viranomaisten välisistä erimielisyyksistä eli olisi käytännössä viranomaisten viranomainen."

Mäki-Hakolan mukaan nykyisin on käytössä kyseenalainen käytäntö, jossa viranomaisten pystyvät valittamaan toistensa päätöksistä. "Nyt tämä käytäntö vain pahenisi. Miksei hallinto-oikeus riitä?"

"Loppujen lopuksi seurauksena on luonnonsuojelun, investointien sekä ympäristölupien kannalta ennakoimaton tilanne."

Hän ihmettelee myös asian salamyhkäistä valmistelua.

Maakuntien tehtävänä on Mäki-Hakolan mukaan niiden kokonaiskehittäminen ottaen huomioon talous sekä sosiaali-, ympäristö- ja kulttuurinäkökulma. Maakuntien tehtäväksi sopii esimerkiksi luonnonsuojelu.

"Yleisen edun valvonnan on oltava ympäristöasioita laajempi. Uhkana on itsevaltaisuus. Yhden luukun periaate ja kustannustehokkuus jäävät haaveksi."

Pokan mukaan ympäristöyksikkö on todennäköisesti vain yhden henkilön suuruinen eikä sillä tulisi käsiteltäväksi asioita juuri lainkaan.

Alun perin maakuntiin liittyvässä uudistuksessa kuusi aluehallintovirastoa (avi) suunniteltiin osittain yhdistettäväksi yhdeksi aviksi, mutta myöhemmin nimi vaihtui lupavirastoksi eli Luovaksi.

Lupa-, ohjaus- ja valvontaviranomainen käsittelee esimerkiksi keskisuuret ja suuret ympäristöluvat, ympäristövaikutusten arvioinnin, Naturan, luonnonsuojelun, virkistys-, maisema- ja kulttuuriasiat. Sille kuuluvat myös esimerkiksi Valviran sosiaali- ja terveydenhuollon lupa-, rekisteröinti- ja valvontatehtävät. Virasto toimii alueellisissa toimipisteissä.

Pienet ympäristöluvat päätetään kunnissa, niitä ovat esimerkiksi monien eläinsuojien luvat.

Valtion lupa- ja valvontavirastoa valmisteleva ryhmä aloitti viraston perustamisen helmikuun puolivälissä. Pokan mukaan Luovan organisoiminen on viimeinen maakuntahallinnon lakihankkeiden käsittelyssä oleva asia. Sitä pohtivat parhaillaan monet työryhmät eikä sitä saada eduskuntaan ainakaan tänä keväänä.

Viranomaisten valitusoikeus toistensa päätöksistä on toukokuussa muuttumassa niin, että elykeskus ei voi valittaa kuin vaikutuksiltaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävissä kaavoituksen ja rakentamisen lupiin liittyvissä asioissa.

Valituslupajärjestelmää ollaan laajentamassa siten, että korkeimmasta hallinto-oikeudesta pitää ensin saada valituslupa.

Ympäristöministeriössä on meneillään yhden luukun hanke, jossa tavoitteena on, että kun luvat on tietyllä tasolla käsitelty yhteisesti, ei viranomaisten kesken enää valitettaisi.

Lue lisää