Politiikka

Valtiovarainministeriön virkamiesesitys korottaisi ruuan ja lääkkeiden veroja

Politiikka 17.02.2017

Valtiovarainministeriö esittää julkisen talouden tilaa koskevassa raportissaan alennettujen arvonlisäverokantojen poistamista.


Jaana Kankaanpää
Kuluttaja on usein äplingissä ruokakaupassa käydessään, mistähän tuotteet tulevat.

Valtiovarainministeriö esittää julkisen talouden tilaa koskevassa raportissaan alennettujen arvonlisäverokantojen poistamista. Käytännössä esitys tarkoittaisi esimerkiksi ruuan ja lääkkeiden verojen korotusta.

Raportin mukaan kilpailukykysopimuksen mukanaan tuoma kokonaisveroasteen aleneminen toisi mahdollisuuden korottaa välillisiä veroja.

"Suomen tapauksessa kulutuksen verotus on jo kireää, mutta alennettujen arvonlisäverokantojen kautta tietyille hyödykeryhmille annettava verotuki vääristää kulutusta ja tuotantoa", raportissa todetaan.

Suomen julkisen talouden haasteet ja näkymät -raportin mukaan yhtenäinen verokanta mahdollistaa matalamman yleisen verokannan tason kuin järjestelmä, jossa sovelletaan vakiokannan lisäksi alennettuja verokantoja.

"Alennetuilla verokannoilla ei pystytä vaikuttamaan tehokkaasti esimerkiksi tulonjakoon. Alennetut verokannat myös lisäävät arvonlisäverojärjestelmän monimutkaisuutta ja yritysten ja viranomaisten hallinnollista taakkaa sekä lain noudattamisen kustannuksia. Arvonlisäveron korotus ei liioin heikentäisi kotimaisten vientiyritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla, sillä arvonlisäveroa ei peritä vientituotteilta", raportti jatkaa.

Eduskunnan sosiaali- ja terveys­va­li­o­kunnan vara­pu­heen­joh­taja Hannakaisa Heikkinen (kesk.) tyrmää esityksen arvon­li­sä­veron korotuksista Suomenmaassa.

"Arvonlisäveron nosto kohdistuisi voimakkaimmin pieni­tu­loisten arkeen, jossa käytettävissä olevista tuloista iso osa menee ruokaan ja mahdollisesti lääkkeisiin. Sosi­aa­li­turvan indek­si­jää­dy­tysten ja jo tehtyjen leikkausten jälkeen arvolisäveron korotus toisi monelle tupla­hei­ken­nyksen, Heikkinen sanoo lehdessä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit