Politiikka

Vihreät: hallituksen vähennettävä syrjäytymistä ja lisättävä työllistymistä

Politiikka 21.04.2017

Puolue kannattaa leikkausten sijaan panostamista tulevaisuuden kasvuun


Kari Salonen
Vihreät tarjoavat hallitukselle neuvoja hyvinvoinnin edistämiseksi.

"Hyvinvointivaltion uudistaminen on tulevaisuuden rakentamista. Sitä ei voida tehdä lyhytnäköisellä leikkauspolitiikalla. Siksi esitämme hallitukselle viittä inhimillistä ja vaikuttavaa uudistuskokonaisuutta", kertoo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen.

Mikkonen pitää toimivia peruspalveluja parhaana keinona nuorten syrjäytymisen ja eriarvoistumisen torjumiseksi. Lasten oikeus varhaiskasvatukseen on turvattava ja ryhmäkokoja päiväkodeissa pienennettävä, sanoo Mikkonen.

Siirtymä peruskoulusta toiselle asteelle on nuorelle erityisen vaativa vaihe, jossa uhkana on koulutuspolulta putoaminen. Vihreiden ehdotuksessa kaikille peruskoulun päättäville on taattava tukiopinto-ohjausta ja paikka toisen asteen opiskelupaikka kohtuullisen matkan päässä kotoa.

Panostaminen korkeakoulutukseen ja perustutkimukseen kehittää osaamista, mikä luo kasvua tukevia innovaatioita. Ilman niitä ei synny kasvua ja työllisyyttä, sanoo Mikkonen. Tekesin rahoitusta on leikattu, vaikka hänen mukaansa juuri se tarvitsisi vahvempaa rahoitusta tulevaisuuden kasvualojen kehittämiseksi.

Vihreiden varapuheenjohtaja Touko Aallon mukaan suomalaista perhepolitiikkaa on päivitettävä lisäämällä tasa-arvoa perhe- ja lapsiystävällisellä tavalla. Perhevapaisiin kaivataan lisää joustavuutta ja valinnanvapautta. Hänen mukaansa naisten asema työelämässä ei vahvistu eikä isien tasavertainen vanhemmuus toteudu ilman perhevapaiden uudistamista. Uudistustarpeesta on kuitenkin tehty poliittinen pelinappula hallituksen sisäiseen valtapeliin.

Hän ehdottaa ansiosidonnaisten vanhempainvapaiden jakamista niin, että molemmille vanhemmille merkittäisiin viiden kuukauden osuus, kolmannen viiden kuukauden osuuden he saisivat jakaa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Aallon mukaan uutta työtä synnyttävää nostetta työmarkkinoille saadaan purkamalla kannustinloukkuja. "Useimmat ihmiset haluavat tehdä töitä, jos se lisää eikä vähennä käteen jääviä tuloja. Siksi porkkana on keppiä toimivampi kannustin", hän sanoo.

Kannustinloukkuja voidaan Aallon mukaan purkaa inhimillisesti uudistamalla asumistukea ja ansiosidonnaista sekä parantamalla työnantajien asemaa. Myös maksuton varhaiskasvatus olisi tehokas keino lapsiperheiden kannustinloukkujen pienentämiseen. Tämä edistäisi naisten työllisyyttä ja ehkäisisi syrjäytymistä.

Aalto näkee puoliväliriihessä tilaisuuden uudistaa suomalaista yritystukijärjestelmää. Hänen mukaansa osaaminen ja innovaatiot hyödyttävät taloutta tehokkaammin kuin tiettyjen yritysten tai elinkeinojen tukeminen. "Käytämme yritysten tukemiseen valtavasti rahaa, mutta sillä saadaan vähän tuloksia", hän sanoo.

Talouden osoittaessa toipumisen merkkejä olisi Aallon mukaan oikea aika laatia pitkän aikavälin tukisuunnitelma. Tehottomia tukia tulisi karsia ja suunnata uudelleen yksittäisten yritysten tukemisesta koko yrityskenttään. Erityisesti ympäristölle haitallisia tukia tulisi vähentää.

Aiheeseen liittyvät artikkelit