Vihreät nuoret ajavat eläintuotteille ensisijaisesti haittaveroa: Lihavero on paras keino haittojen kitkemiseen - Politiikka - Maaseudun Tulevaisuus
Politiikka

Vihreät nuoret ajavat eläintuotteille ensisijaisesti haittaveroa: Lihavero on paras keino haittojen kitkemiseen

Haittavero pitäisi sitoa tuotannon aiheuttamiin hiilidioksidipäästöihin mutta myös muihin ympäristövaikutuksiin.
Lari Lievonen
Touko Aalto ja Vihreät nuoret pitävät lihaveroa hyvänä ratkaisuna.

Viime päivinä on käyty kiivasta keskustelu vihreiden kannoista maataloustukiin, lomitukseen ja eläintuotteiden verotukseen. MT:n verkon luetuimpien juttujen joukkoon on noussut myös vihreiden nuorten kannanotto vuodelta 2013, jossa järjestö vaatii EU:n maataloustukien lakkauttamista eläinten tehotuotannolta.

Nyt järjestön talouspoliittisessa ohjelmassa todetaan, että "Euroopan unionin on siirrettävä maataloustukien painopistettä eettisesti ja ekologisesti kestävämmän ruoantuotannon suuntaan sekä tiukennettava tuontia koskevat standardit vastaamaan EU:n omia standardeja".

Ohjelmassa sanotaan myös, että maataloustukia on "uudistettava siten, että ne kannustavat eettistä ja ekologista tuotantoa sekä samalla vähennetään tukien määrää. Eläinten tehotuotannon tuet poistetaan." Samalla halutaan asettaa haittavero eläinperäisille tuotteille.

Toinen Vihreiden nuorten eli Vinon puheenjohtajista Iiris Suomela painottaa, että liha- ja maitotuotteiden haittavero olisi ensisijainen keino maataloustuotteiden ilmastovaikutuksien vähentämisessä.

"Vero on paras keino haittojen kitkemiseen."

Hänen mukaansa vero pitäisi sitoa tuotannon aiheuttamiin hiilidioksidipäästöihin mutta myös muihin ympäristövaikutuksiin, esimerkiksi vesistöpäästöihin. Myös eettisyys olisi tärkeää ottaa verotuksessa huomioon.

"Toisaalta on tärkeää, että veromallista ei kehittyisi hirveän monimutkaista ja -portaista järjestelmää."

Laiduntava karja on tärkeää monille uhanalaisille perinnebiotooppien kasveille ja eläimille. Suomela kertoo, että vaikka karjan laidunnusta ei ole otettu ohjelmassa huomioon, esimerkiksi luomua järjestö ei sisällytä määritelmään "tehotuotanto".

"Toisaalta tiedostamme, että esimerkiksi eläinten hyvinvointiin liittyviä ongelmia voi olla tilakoosta huolimatta. Pieni tila tai pieni karja ei takaa sitä, että eläimet voisivat hyvin. Näihin asioihin pitäisi ylipäänsä kiinnittää enemmän huomiota."

Vihreiden puheenjohtajaksi pyrkivä Touko Aalto arvioi, että maito- ja lihatuotteille suunnattu veron on parempi keino eläintuotannon vähentämiseksi kuin esimerkiksi lomitusleikkaukset, joita kolme puolueen jäsentä ehdotti puoluekokoukselle. Aallon mukaan maito- ja lihatuotannon lopettaminen johtaisi sen korvautumiseen tuonnilla, joten kaikkia eläintuotteita koskeva vero olisi parempi vaihtoehto.

Sen sijaan turkistuotteiden tuottamiskieltoa Aalto ajaa Suomeen.

Myös Maaseutu- ja erävihreät pitävät lomitusoikeuden poistamista huonona ratkaisuna. Heidän mielestään tuottajan hyvinvointi vaikuttaa suoraan eläinten hyvinvointiin ja siksi eläinsuojelunäkökulmastakaan lomitustukien poistaminen ei ole järkevää.

"Maatalouden tukien uudistaminen on todella tarpeen, mutta sitä on mietittävä kokonaisuutena", Maaseutu- ja erävihreiden puheenjohtaja Silja Keränen painottaa.

"Emme ole ottaneet kantaa lihaveroon, mutta olemme sitä mieltä että suomalaisten pitäisi syödä vähemmän eläinkunnan tuotteita. Emme ajattele, että niiden vähentäminen tarkoittaa kulutuksen lopettamista."

Keränen kertoo, että yhdistys haluaa siirtyä hehtaariperusteisista tuista ekosysteemipalvelutukiin. Ruoka on yksi ekosysteemipalvelu, mutta esimerkiksi laiduntava karja tarjoaa eläintuotteiden lisäksi juuri uhanalaisille lajeille tärkeitä elinympäristöjä.

…

Vihreiden nuorten puheenjohtaja Suomela arvelee, että vihreiden maatalousohjelma uudistetaan todennäköisesti, kun uusi puoluehallitus saadaan valittua kesäkuussa.

"Vihreiden maatalouspoliittinen ohjelma on jo melko vanha. Sen uudistamisesta ei ole tarkkaa suunnitelmaa tai aikataulua, mutta se on pian ajankohtaista."

Jutun otsikkoa muutettu klo 8.25: Vihreät nuoret eivät aja haittaveroa maataloustuotannolle vaan eläintuotteille alkuperästä riippumatta.

Lue lisää:

Vihreiden pj-ehdokas Touko Aalto ehdottaa maito- ja lihaveroa lomitusleikkauksien sijaan

Vihreät ei aja lomituksen lakkauttamista – "Kaikesta keskustelu kyllä sallitaan"

Lue lisää

Suomi neuvotteli kuten piti – tulos: ”Ei huono!”

Elvytys nostaa suomalaisten EU-maksuja – maatalousrahoituksen saanto sen sijaan kasvaa nykykaudesta kuudella prosentilla, myös uhka tukikatosta väistyi

Vaikka EU:n maatalousbudjetti laskee, Suomen tukia ei leikata – Marin: "Kotimainen ruuantuotanto on meille aivan keskeinen kysymys"

Outoja puheita viljelijätuista