Politiikka

Yhä isompi osa toimeentulotuesta kaupunkeihin – maalla ei kehdata hakea

Maalla toimentulotukea haetaan vähemmän. Se voi muuttua, kun tuen myöntäminen siirtyy ensi vuoden alusta Kelalle.
Jarkko Sirkiä
Toimeentulotukea haetaan ensi vuoden alusta lähtien Kelalta.

Toimeentulotuen menot ovat viimeisten viiden vuoden aikana kasvaneet rajusti kaupunkimaisissa kunnissa. Maaseutumaisissa ja taajan asutuissa kunnissa toimeentulotuen menot ovat sen sijaan laskeneet.

Kaikkiaan kunnat ja valtio maksoivat toimeentulotukia viime vuonna 745,5 miljoonaa euroa. Yli 80 prosenttia tuesta maksettiin kaupunkimaisiin kuntiin. Pelkästään Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla toimeentulotukia maksettiin 270 miljoonaa.

Toimeentulotuen alueellinen jakauma on samantyyppinen kuin Kelan maksamilla asumistuilla.

Turun yliopiston sosiaalipolitiikan professorin Veli-Matti Ritakallion mukaan toimeentulotuen menojen kasvua selittävät pitkäaikaistyöttömyyden kasvu sekä vuokrien kallistuminen. Viime vuonna tukea sai 261 500 kotitaloutta.

Toimeentulotuki korvaa asumiskustannukset kokonaan kuntakohtaiseen kattoon asti, joka heijastelee alueen vuokratasoa. Tämän päälle maksettavaan perustoimeentulotukeen tehtiin viimeksi isompi korotus 2012.

"Perustoimeentulotuki on jäänyt jälkeen ansiotason kehityksestä. Sen ostovoima on suunnilleen sama kuin 20 vuotta sitten."

Ritakallion mukaan etenkin työmarkkinatuen verottaminen ja asumistuen jälkeenjääneisyys ajavat ihmisiä toimeentulotuen piiriin.

Professorin mielestä toimeentulotuki ei itsessään edistä ihmisten muuttoa kaupunkeihin vaikka, suuri osa tuesta maksetaankin suurissa kaupungeissa asuville.

"En lähtisi sellaista väittämään." Hän pitää kuitenkin mahdollisena, että toimeentulotuki nostaa osaltaan asuntojen vuokria.

Maaseudulla on tavanomaista, että toimeentulotukea eivät hae kaikki siihen oikeutetut. Syynä on pidetty sosiaalitoimistossa asioimiseen liittyvää leimautumisen pelkoa.

Asiaa tutkineen Eläketurvakeskuksen osastopäällikön Susan Kuivalaisen mukaan toimeentulotuen alikäyttö on pienillä paikkakunnilla jopa kaksi kertaa niin yleistä kuin isoissa kaupungeissa.

Ensi vuoden alusta perustoimeentulotuen haku siirtyy Kelaan. Tutkijat arvioivat muutoksen lisäävän tuen käyttöä maaseudulla, vaikka tuen myöntämisperusteet säilyvät entisellään.

"On hyvin mahdollista, että toimeentulotuen käyttö nousee. Tähän asti alikäyttö on koskenut varsinkin pieniä summia, joiden haku helpottuu, kun ne haetaan Kelasta kuten muutkin tuet", Ritakallio ennustaa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

SDP:n johto vaatii syksyllä päätöksiä aktiivimallin leikkurin poistamisesta – "Toimeentulotuen käyttö lisääntynyt aktiivimallin takia"

Kelan päivärahat määräytyvät ensi vuoden alusta vuositulojen mukaan

Hallitusneuvottelut: Jyväskylä, Kuopio ja Lahti ovat kiilaamassa Suomen kaupunkien kärkijoukkoon – "Kyllä tässä tietyt rahahanat aukeavat"