Politiikka

Ympäristönsuojelulain uudistus lausuntokierrokselle: Eläinsuojat lupamenettelystä ilmoitusmenettelyyn

Hallituksen tavoitteena on uudistaa ympäristönsuojelulaki laajasti.
Lari Lievonen
Suomessa on noin 3 900 sellaista luvanvaraista eläinsuojaa, joita ilmoitusmenettely voisi jatkossa koskea.

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Luonnoksessa esitetään, että lakiin lisättäisiin uusi kevyempi ja sujuvampi ilmoitusmenettely nykyisten ympäristölupamenettelyn ja rekisteröintimenettelyn rinnalle.

Hallituksen tavoitteena on uudistaa ympäristönsuojelulaki laajasti. Ilmoitusmenettely olisi mahdollinen silloin, kun toiminnan ympäristövaikutukset ovat suhteellisen vähäisiä tai paikallisia taikka toiminnan ympäristövaikutuksia rajoitetaan erityislainsäädännöllä.

Ilmoitusmenettelyyn kuuluva toiminta olisi edelleen ennakkovalvonnan piirissä kuten lupamenettelyssä. Ilmoituksen käsittely olisi kuitenkin nopeampaa ja hallinnollisesti kevyempää. Ilmoitusmenettely sisältäisi määräajan.

Toiminnanharjoittajan olisi jätettävä ilmoitus viranomaiselle vähintään 90 päivää ennen toiminnan aloittamista.

Toiminnanharjoittajan vastuu ilmoituksen sisällöstä olisi nykyistä suurempi, sillä ilmoitusta voisi täydentää vain kerran. Ilmoituksesta kuultaisiin rajatumpaa joukkoa kuin lupamenettelyssä.  Viranomainen tekisi ilmoituksen johdosta päätöksen, johon sisältyisi toimintaa ohjaavat tarpeelliset määräykset. Valitusoikeus ilmoituspäätöksestä olisi laajempi kuin kuuleminen mutta hivenen rajoitetumpi verrattuna lupamenettelyyn.

Eniten ilmoitusmenettelyyn siirtyisi eläinsuojia. Suomessa on noin 3 900 sellaista luvanvaraista eläinsuojaa, joita ilmoitusmenettely voisi jatkossa koskea, mikäli niiden toiminnassa tapahtuu lupaan vaikuttavia muutoksia.

Jatkossakin ympäristölupaa edellytettäisiin direktiivilaitoksilta ja erittäin suurilta eläinsuojilta eli yli 400 lypsylehmän, 800 lihanaudan, 1000 emolehmän tai vastaavan kokoisilta muilta eläinsuojilta. Ilmoitusmenettelyyn ehdotetaan siirrettäväksi myös pienehköjä alle 500 asukasvastineluvun yhdyskuntajätevedenpuhdistamoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Jopa terveysvaikutukset voivat jäädä arvioimatta — Luke kaipaa kaivostoiminnan vaikutusten kokonaisvaltaisempaa arviointia

Kotieläintilojen byrokratia kevenee: Jatkossa uusilta investoinneilta vaaditaan ilmoitus ympäristölupahakemuksen sijaan

Eduskuntarymistä vain vihreät ja vasemmistoliitto lentoveron kannalla