Kolumni

Avustus ei ruuhkauta rannikon hyljejahtia

EU-säädökset kieltävät hyljetuotteiden kaupan. Kauppa­kiellosta johtuen pyydyksiltä poistettavat hallit muodostuvat ongelmaksi niiden poistamisen jälkeen, koska arvokkaan riistaeläimen taloudellinen hyödyntäminen ei ole mahdollista. Hallien asianmukainen käsittely vie myös merkittävästi työaikaa.

Kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle aletaankin myöntää avustusta rannikolla vahinkoja aiheuttavien harmaahyljeurosten poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Avustusjärjestelmän tavoitteena on korvata niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat rysiltä, verkoilta sekä kalankasvatus­laitoksilta ammutuista harmaahyljeuroksista, niiden pois kuljettamisesta ja käsittelystä.

Järjestelmä on rajoitettu enintään 400 halliurokseen vuodessa. Hallien yleinen metsästys ei ole järjestelmän piirissä.

Avustus on rajattu vain halliuroksiin, koska tutkimus- ja kokemustiedon perusteella tiedetään, että pyydyksillä ja kalankasvatuskasseilla vierailevat pääasiassa urokset.

Toinen rajaus liittyy siihen, mitkä halliurokset ovat avustuksen piirissä. Avustusta myönnetään enintään 200 metrin etäisyydellä pyydyksestä tai kalankasvatuslaitoksesta poistetuista halliuroksista.

Tiedetään, että hyljejahti on muutenkin haastavaa ja kun siihen yhdistetään nämä ehdot, Etelä-Suomen Merikalastajain liiton toiminnanjohtaja Teemu Tast on varmasti oikeassa todetessaan, että avustuksella ei tule olemaan suurta käytännön merkitystä.

Ajatus on hyvä ja viesti oikea: ministeriöstä löytyy tahtoa suitsia hallien aiheuttamaa rasitetta kalastajille ja kalan­kasvattajille.

Luontojärjestöt moittivat avustusta tapporahajärjestelmäksi. Järjestöt pelkäävät avustuksen lisäävän hylkeiden metsästystä merkittävästi.

Ministeriön kiintiömetsästystä koskevassa muistiossa todetaan, että hallien metsästyskiintiö on ollut sama jo vuosia ja kiintiöstä on täyttynyt vuosittain vain 15–25 prosenttia. On siinä lisäysvaraa melkoisesti.

Ennakkoarvion mukaan halliuros useimmiten haudataan maahan, joten yleisimmin avustus olisi 250 euroa alku­käsittelystä ja 150 euroa maahan hautaamisesta.

Täältä sisämaasta rohkenen huudella, että 400 euron avustus työn määrä ja haastavuus huomioiden, ei aiheuta ryntäystä rannikolla.

Kirjoittaja on MT:n erätoimittaja.

Lue lisää

Hylje on metsästäjälle suurriistaa, kalastajalle kiusankappale – saalista ei niin vain saada, sillä pyyntiolosuhteet ovat haastavat

Vahinkoa aiheuttavien ammuttujen harmaahyljeurosten kuljettamisesta ja käsittelystä aletaan maksaa avustusta – luonnonsuojelujärjestöt moittivat tapporahajärjestelmäksi

Jäätä, viimaa, tyrskyjä

Hylkeen erottaminen jäältä vaatii harjaantunutta silmää – Ikiaikainen pyyntikulttuuri elpyy pikkuhiljaa