Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Kolumni

Koko Suomi liikkeelle

Luin tällä viikolla ranskalaistutkimuksesta, jonka mukaan lähes puolet pariisilaisista haluaisi muuttaa maalle. Asumisen kalleus ja koronakokemukset ovat herättäneet ihmisissä uusia ajatuksia.

Myös suomalaiset kaipaavat maaseudun rauhaan. Viime vuoden lopulla uutisoitiin, että lähes miljoona suomalaista suunnittelee muuttavansa maalle.

Koronan myötä maaseutumaisen elämänmuodon suosio on noussut entisestään. Esimerkiksi kesämökkien kysyntä on huimassa kasvussa.

Suomalaiset ovat maaseutumyönteisiä, mutta yhteiskunnalliset asenteet ja harjoitettu politiikka eivät vastaa ihmisten toiveita. Kaupungin ja maaseudun välinen vuoropuhelu ja koko Suomen eheys eivät ole olleet viime vuosina perushyveitämme.

Minulle todellinen vapaus tarkoittaa sitä, että ihmisillä on aidot mahdollisuudet tehdä arkeen, asumiseen ja perhe-elämään liittyviä ratkaisuja parhaaksi katsomallaan tavalla. Niitä ei pidä sanella ylhäältäpäin.

Koronaepidemia on osoittanut, miten hauraalle pohjalle elämänmuotomme on rakennettu. Omavaraisuuden, kotimaisen ruuantuotannon ja huoltovarmuuden kaltaiset kysymykset ovat nousseet arvoon arvaamattomaan, kun talouden kansainväliset tuotantoketjut ovat häiriintyneet.

Epidemia-aika on nostanut esille myös uusia mahdollisuuksia. Työelämä on muuttunut ja etä- ja paikkariippumaton työ on tullut jäädäkseen. Verkkokauppa on lyönyt kerralla läpi.

Maailma on muuttunut ajasta ja paikasta riippumattomammaksi. Tämä on Suomen kaltaiselle Euroopan periferiassa sijaitsevalle maalle ja sen eri alueille suuri mahdollisuus. Voimme olla täysillä mukana maailman hermokeskuksissa ja verkostoissa.

Tulevaisuuden yhteiskuntaa onkin lähdettävä miettimään uudelta pohjalta, modernit arvot edellä. Luonnonmukaisemmassa, hajautetummassa ja omavaraisemmassa Suomessa on paremmat mahdollisuudet vastata ihmisten toiveisiin sekä luoda maallemme uutta vaurautta, kestävyyttä ja parempaa iskunsietokykyä.

Muutos edellyttää uudelta pohjalta tehtäviä ratkaisuja. Nousumme rakentuu koko Suomen tarinan ympärille. Maamme jälleenrakentaminen edellyttää peruskiviemme, kuten liikenneyhteyksien, henkisen pääoman ja alueellisesti kattavien koulutusmahdollisuuksien vahvistamista.

Saavutettavuus ja osaaminen ovat jokaisen alueen kohtalonkysymyksiä.

Lisäksi on ruokittava eteemme nousseita uusia mahdollisuuksia. Tietoliikenneyhteydet on saatava pelaamaan koko maassa. Ruuan ja energian omavaraisuuden avulla voimme luoda uutta työtä ja edistää ympäristön hyvinvointia.

Hallitus antaa ensi viikolla elvytyslisätalousarvionsa, jonka avulla haluamme laittaa suomalaista yhteiskuntaa ja talouttamme jälleen liikkeelle. On välttämätöntä, että elvytyspäätöksissä otetaan painopisteeksi koko Suomen elinvoiman ja kehityksen vahvistaminen.

Keskusta haluaa esimerkiksi lisätä korkeakoulujen aloituspaikkoja sekä laittaa käyntiin liikennehankkeita ja uusia investointeja koko maassa.

Näin olemme valmiimpia kohtaamaan myös tulevien vuosien haasteet, jotka johtuvat koronan myötä aiheutuvasta velkaantumisesta. Emme sopeudu rajallisiin taloudellisiin resursseihin kuin astumalla elinvoiman, uudistusten ja koko maan voimavarojen hyödyntämisen tielle.

Kirjoittaja on valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja ja kansanedustaja.

Saavutettavuus ja osaaminen ovat jokaisen alueen kohtalonkysymyksiä.

Suomen eheys ei ole ollut perushyveitämme viime vuosina.

Lue lisää

Alueellisen läsnäolon vahvistamiseen on mahdollisuuksia

Keskustan Anne Kalmari toivoo muiden ministeriöiden seuraavan puolustusministeriön esimerkkiä: "Hallinnonkin on hyvä hyödyntää maantieteellistä laajuutta"

Aluepolitiikka osa varautumista

Tytti Määttä puolustaa maaseudun arkea: "Jokaisella, joka täällä asuu, pitää olla ihan samalla tavalla mahdollisuudet pärjätä elämässä kuin muualle Suomeen syntyneellä"