Rakkaudesta vapauteen ja maaseutuun - Kolumnit - Maaseudun Tulevaisuus
Kolumni

Rakkaudesta vapauteen ja maaseutuun

Tytti Määttä: Annetaan jokaiselle mahdollisuus valita maaseutu.

”Vapaus ja kuivat leivänkannikat ovat usein ihmiselle mieluisemmat kuin runsas ravinto toisen komennon alaisena.” Näin on todennut Sotkamossa syntynyt valistusajattelija, pappi ja poliitikko Anders Chydenius.

Usealle ihmiselle vapaus on perusarvo. Korona-aikana ja sen jälkimainingeissa tätä vapauden perusarvoa on ollut helpompi toteuttaa väljässä ja maaseutumaisessa ympäristössä.

Koronan vuoksi rajoitettiin monia kaupunkiympäristölle tyypillisiä toimintoja. Kaupungin yleiset ja julkiset tilat, kahvilat ja ravintolat ovat kaupungeissa asukkaiden olohuone ja laajentavat oman asunnon elinpiiriä. Nyt näiden käyttö oli kielletty tai rajoitettu.

Maaseudulla tekemistä, kuten luonnossa liikkumista, hiihtämistä, kalastamista tai vaikkapa kasvimaan hoitoa, koronarajoitukset eivät kaventaneet. Laaja etätyöhön siirtyminen ja etäopetus antoivat ihmisille mahdollisuuden siirtyä asumaan ja tekemään työtä vuokramökille tai vapaa-ajanasunnolle.

Tuoreen maaseutubarometrin mukaan 37 prosenttia suomalaisista kokee olevansa sekä kaupunkilaisia että maalaisia. Monipaikkaisuuden tunne on syvällä suomalaisessa identiteetissä.

Vapaa-ajan asukas viettää jo nykyisellään keskimäärin 80 vuorokautta vuodessa vapaa-ajanasunnolla. Lisäksi mökkejä käyttävät muut perheenjäsenet ja vieraat. Etätyön yleistyminen voi mahdollistaa pidemmän viipymän mökillä tai muuton mökkipaikkakunnalle.

Koronarajoitukset ovat lisänneet kotimaan matkailua, ja se näkyy mökkien kysynnässä. Matkailun myötä paikka saattaa alkaa viehättää enemmänkin. Tämä näkyy myöhemmin niin, että yhä uudestaan ja uudestaan tullaan viettämään aikaa samalle alueelle.

Luonnon ja vapauden lisäksi sosiaaliset suhteet ovat syy siihen, miksi halutaan viettää aikaa toisella paikkakunnalla. Ikääntyvistä vanhemmista huolehtiminen on yksi kasvava syy; lastenlasten hoitaminen on ollut sitä jo pitkään.

Vapaa-ajanasukkaat tuovat kaikkinensa vireyttä ja ostovoimaa alueelle. Monet ovat mukana myös kyläyhdistysten tai muiden paikallisten järjestöjen toiminnassa. Vapaa-ajanasukas voi myös innostua investoimaan alueelle.

Alueeseen kiinnittynyt ihminen on myös viestinviejä, joka kertoo yleensä myönteiseen sävyyn alueesta.

Tekemässäni selvityksessä ”Suunta paikkariippumattomaan työhön ja entistä parempaan alueelliseen läsnäoloon” esitin, että elinkeinoministerin alaisen ministeriön osastoille, virastoille ja muille organisaatioille asetettaisiin määrällinen tavoite paikkariippumattomien työpaikkojen auki julistamiseen ja paikkariippumattoman työn mahdollistamiseen työntekijöille.

Esitin myös, että vauhditettaisiin paikkariippumattoman työn yleistymistä käynnistämällä kokeiluja, joissa henkilöstö saisi tehdä vapaammin etätyötä ja rekrytointeja tehtäisiin paikkariippumattomasti.

Korona toi mukanaan ennennäkemättömän kokeilun, jonka tuloksia tulee hyödyntää tulevaisuudessa. Koronan myötä on huomattu, että useilla organisaatioilla on ollut mahdollisuus laajasti siirtyä etätyöhön, vaikka aiemmin tätä kykyä on epäilty.

Jos haluamme, että maaseudun vetovoimasta ja mökkibuumista syntyy pysyvä ilmiö, tarvitaan rohkeita päätöksiä etätyön laajentamisen ja paikkariippumattoman rekrytoinnin suhteen. On myös käynnistettävä johtamisohjelma, jolla tuetaan etätyön ja monipaikkaisen työn johtamista ja paikkariippumattoman rekrytoinnin käyttöönottoa.

Vapaus on myös vapautta olla oma itsensä. Maaseudulla ja maaseudun ihmisillä on nyt paikka osoittaa, että se lunastaa suomalaisten toiveet vapaudesta.

Ratkaisevaa on se, miten me paikalliset suhtaudumme toisiimme, paluumuuttajiin ja muualta tulleisiin pysyviin tai monipaikkaisiin asukkaisiin. Luonto ja tila antavat valtavat mahdollisuudet, mutta mikäli sydän ja mieli joutuvat kahleisiin, on tarinalla lyhyt loppu.

Maaseudun voimavara on yhteisöllisyys. Sillä, että sinut hyväksytään osaksi yhteisöä, on valtavan iso merkitys. Se on sitä, että arvostamme toista ihmisenä ja voimme olla asioista eri mieltä sen heikentämättä toisen arvoa ihmisenä. Annetaan jokaiselle mahdollisuus valita maaseutu.

Kirjoittaja on Kuhmon kaupunginjohtaja ja Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja.

Sillä, että sinut hyväksytään osaksi yhteisöä, on valtavan iso merkitys.

Lue lisää

Houkuttava matkailukokemus syntyy jo ensikontaktissa

Laajakaista kaikille – vai sittenkin vain varakkaille

Ruoka on olennainen osa huoltovarmuutta

Vinkit etätyön johtamiseen ja tekemiseen