Kolumni

Mitä sinä haluat metsältäsi?

Suomalaisten metsien monipuolisuutta ajatellen suuri joukko eri lailla ajattelevia ja toimivia metsänomistajia on hyvä asia.

Tässäpä kysymys, jota jokaisen metsänomistajan on syytä hetki miettiä.

Kesähelteet ovat epäotollista aikaa työntekoon, mutta metsässä kävelyyn ja omien toiveiden pohdintaan saattaa löytyä normaalia enemmän aikaa. Se kannattaa, sillä omien tavoitteiden mukainen metsänhoito on yleensä sitä suurinta tyydytystä tuottavaa metsänomistusta.

Keräätkö metsästäsi puuta lämmittämistä varten? Nautitko luonnontilaisessa metsässä käyskentelystä tai marjastamisesta? Tarvitsetko puukauppatuloja menojen kattamiseen? Voit myös vastata näihin kaikkiin kyllä ja tunnustaa olevasi monitavoitteinen.

Toisin kuin monessa muussa maassa, Suomessa yksityisillä metsänomistajilla on merkittävä rooli päätettäessä metsien käytöstä ja käsittelystä. Yksityismetsät kattavat noin puolet Suomen metsätalousmaasta, pääosin Etelä-Suomessa. Siksi metsänomistajien tavoitteilla on merkitystä valtakunnallisesti.

Se, miten hyvin tavoitteet näkyvät metsien hoidossa käytännössä, riippuu muun muassa metsänomistajan kiinnostuksesta, tiedoista ja taidoista. Moni metsänomistaja kaipaa metsiensä hoitoon ammattilaisten antamaa neuvontaa ja tukea. Etenkin epävarmimpien metsänomistajien kohdalla neuvojien näkökannoilla ja heidän tarjoamillaan vaihtoehdoilla voi olla suuri merkitys päätöstä tehtäessä.

Yksi neuvontaa tarjoavista tahoista on Suomen metsäkeskus, jonka tehtäviin kuuluu tarjota erilaisille metsänomistajaryhmille puolueetonta neuvontaa. Tavoitteena on herätellä esimerkiksi sellaisia metsänomistajia, joilla on tavanomaista enemmän metsänhoitorästejä tai mahdollisia luontoarvoiltaan rikkaita suojelukohteita metsissään.

Metsäkeskuksen tarjoaman neuvonnan vaikutuksia tarkastellaan parhaillaan PTT:n toteuttamassa tutkimushankkeessa. Neuvojien kanssa käydyissä keskusteluissa korostuvat metsänomistajan tavoitteet: Vaikka neuvonnassa pyritään tuomaan esiin metsien eri käyttömahdollisuuksia tasapainoisesti, todennäköisimmin käytännön toimiin tartutaan, kun tietoa ja tukea tarjotaan metsänomistajan omien tavoitteiden mukaiseen toimintaan.

Suomalaisten metsien monipuolisuutta ajatellen suuri joukko eri lailla ajattelevia ja toimivia metsänomistajia on hyvä asia. Tämä edellyttää, että moninaisia tavoitteita kuunnellaan ja niiden mukaiseen toimintaan kannustetaan. Kaiken lähtökohtana on kuitenkin se, että tavoitteet ovat selvillä metsänomistajalle itselleen.

Kirjoittaja on PTT:n metsäekonomisti.

Lue lisää

Omistajalla on oikeus jättää metsänsä hoitamatta, mutta niiden merkitys ulottuu yksilön tavoitteita pidemmälle

Hiilinieluista lisätuloa metsänomistajille

Testasimme, miten hiilidioksidipäästöihin pohjautuva kulutusvero toimisi

Onko ”tukkipuun inflaatio” hyöty vai haitta?