Kolumni

Näin Kaipolan ja Oulun paperikoneiden sulkeminen vaikuttavat alueiden puukauppoihin

Suomessa tällä hetkellä tiedossa olevat tuotannon muutokset vaikuttavat puun alueelliseen kysyntään eri tavoin.

Suomalaisen paperinvienti on laskenut tänä vuonna noin neljänneksen viime vuodesta. Lasku ei ole väliaikainen vaan pysyvä. Tänä vuonna loppui hienopaperin valmistus Oulussa, ja loppuvuodesta sulkeutuu Kaipolan tehtaan myötä kolme paperikonetta Jämsässä.

Suomi ei ole tässä kehityksessä yksin. Ruotsissa on viime kuukausina ilmoitettu useiden paperikoneiden sulkemisesta. Myös muualta kantautuu vastaavia uutisia. Korona on tuonut paino- ja kirjoituspapereiden kulutukseen romahduksen, josta toipuminen on epävarmaa.

Paperin tuotannon sulkemiset vaikuttavat sellun ja mekaanisesti valmistetun massan käyttöön kotimaassa. Koska ne valmistetaan pääosin kuitupuusta, tuotannon muutokset vaikuttavat myös suomalaisen kuitupuun käyttöön. Kuitupuun kysyntää tukee kuitenkin sellun käyttö myös muuhun kuin paperiin: selluntuotannosta noin puolet päätyi viime vuonna vientiin, ja kotimaassa sitä käytetään myös esimerkiksi kartongin valmistukseen.

Suomessa tällä hetkellä tiedossa olevat tuotannon muutokset vaikuttavat puun alueelliseen kysyntään eri tavoin.

Oulussa toinen suljetuista paperikoneista muunnetaan kartongin tuotantoon. Koska kartonkiin kuluu puuta enemmän kuin hienopaperiin, muunnos itse asiassa lisää tehtaan puunkäyttöä noin puolella miljoonalla kuutiolla aiempaan verrattuna. Pääasiallisena puutavaralajina säilyy mäntykuitu.

Sen sijaan Kaipolassa käytetylle kuusikuidulle ei tällä hetkellä ole nähtävissä uutta käyttökohdetta. Tämä saattaa rauhoittaa puun kysyntätilannetta Keski-Suomessa, jossa kuitupuuta ovat hankkineet reilun sadan kilometrin etäisyydellä toisistaan sekä Kaipolan että Äänekosken tehdas.

Kokonaisuudessaan metsäteollisuuden puunkäyttö kokee tänä vuonna notkahduksen, joka näkyy puukaupassa. Ensi vuonna puun käyttö kääntynee taas kasvuun.

Lähivuosina suomalaista kuitupuun käyttöä tukee ennen kaikkea sellun ja siitä valmistettavan kartongin tuotanto. Toisin kuin paperin, molempien kysyntänäkymät ovat hyvät. Tämän ovat huomanneet myös suomalaiset metsäteollisuus­yritykset, jotka ovat pyristelleet eroon paino- ja kirjoitus­papereista jo vuosia. Tuotannon muutos näkyy metsäteollisuuden viennin arvossa: ensi vuonna kartonki ohittaa paperin arvokkaimpana vientituotteena.

Kirjoittaja on Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäekonomisti.

Metsäteollisuuden puunkäyttö kokee tänä vuonna notkahduksen, joka näkyy puukaupassa.

Lue lisää

Millainen on menestynyt maatila? Kannattaa katsoa talouslukuja pidemmälle

UPM:n Pesonen Jämsänkosken sanomalehtipaperin tuotannosta: "Näen sen aika haastavana"

Valtio tukee Kaipolan rakennemuutosta ensi vaiheessa 4,5 miljoonalla eurolla

Euroopan halpa tuhopuu heikentää suomalaisten sahojen kilpailuasemaa – ylitarjonta tuhoalueiden puumarkkinoilla jatkunee vielä vuosia, PTT ennustaa