Kolumni

Kuitupuupinolla uusi toimija

Kysyntä kuitupuupinolla vaihtelee metsäteollisuuden suhdanteiden ja sen valmistamien tuotteiden markkinoiden mukaan. Jatkossa kysyntä kiristyy, kun kuitupuupinot kiinnostavat yhä enemmän myös energialaitoksia.

Metsäteollisuustuotteiden tuotannossa korostuu tällä hetkellä vahvana yksi kehityssuunta: paino- ja kirjoituspaperin tuotanto ja vienti hiipuvat. Niiden kulutuksen laskeva trendi on ollut nähtävissä jo ennen koronaa, joka vielä romahdutti kysynnän.

Kehitys jatkuu samana, kun useampikin paperikone suljetaan tämän vuoden jälkeen. Luonnonvarakeskuksen mukaan paperin tuotannon arvioidaan vähenevän Suomessa tämän ja ensi vuoden aikana lähes 40 prosenttia viime vuodesta.

Paperituotannon isot vähennykset ovat vaikuttaneet sellun ja mekaanisen massan tuotantomääriin ja sitä kautta supistaneet tarvittavan kuitupuun määrää.

Kuitupuun kysynnän laskua tosin kompensoi jatkossa sellun ja kartongin tuotantomäärien kasvu esimerkiksi Oulun kartonkikoneen käynnistyessä. Sen sijaan suljettaville Kaipolan paperikoneille tarvitut kuusikuitupuupinot jäävät vaille käyttöä.

Erittäin todennäköistä kuitenkin on, että jo ensi vuoden alusta kysyntä vilkastuu uudella lailla kuitupuupinoilla. Niistä ovat kilpailemassa hyvällä maksukyvyllään myös energialaitokset, mistä metsäfirmat eivät riemuitse. Niiden tavoitteenahan on saada kuitupuu niin halvalla kuin mahdollista.

Kun energiaturve kallistuu päästöoikeuksien korkean hinnan ja verotuksen kaksinkertaistumisen vuoksi jo 30 euroon megawattitunnilta, sen käyttö vähenee energialaitoksilla. Samalla sitä korvaavan puuperäisen biomassan kilpailukyky paranee.

Metsäenergian eli metsähakkeen hinta on jo noussut tasaisesti pari vuotta ja sen käytön arvioidaan myös kasvavan. Tilastokeskuksen mukaan hakkeen hinta jatkoi alkuvuonna nousuaan ainoana energiatuotannon polttoaineena, ja sen noin 23 euron hinta megawattitunnilta lähestyy jo kriittistä 25 euroa.

Tuo 25 euroa on konsulttitoimisto Afryn (ex-Pöyry) TEM:lle laatimassa turveselvityksessä arvioima puupohjaisten polttoaineiden kynnyshinta. Siitä alkaen puustamaksukyvyllä voi olla vaikutusta teollisuuden kuitupuun hintaan, ja myös hankintaan.

Mitä paremmin energiapuusta maksetaan, sitä kannattavampaa kuitupuuta on polttaa ja sitä enemmän sitä menee sellukattilan sijaan polttokattilaan. Kuitumittaista puuta on toki tähänkin asti poltettu jonkin verran, mutta energiaturpeen nopean alasajon seurauksena tilanne energiapuumarkkinoilla on nyt täysin uusi.

Energiapuuta nimittäin tarvitaan paljon. Afry laski, että energiaturpeen täysin korvaava polttoainetarve ja biopolttoaineisiin siirtyvä kysyntä olisi pienimmilläänkin 12 terawattituntia. Se vastaa vuodessa kuutta miljoonaa kuutiota puuta eli lähes Metsä Groupin Äänekosken tehtaan puunkäyttöä.

Lue lisää

Kuitupuusta saisi paremman hinnan, mutta energiapuuta kertyy enemmän – lue kokeneen puunmyyjän vinkit harvennuspuuston kauppatavan valintaan

Kuivike- ja kasvu­turvetta ei voi korvata

Video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?

Kantohintojen nousu kiihdytti puukaupan kesällä ennätysvauhtiin