Kolumni

Sähköinen ilmailu mullistaisi harvaan asutun maaseudun saavutettavuuden

Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että ihmiset, tavarat ja tieto pääsevät liikkeelle. Harvaan asutun maaseudun saavutettavuus on vuosikymmeniä ollut ratkaisematon kysymys.

Korona on haastanut kaikkialla perinteiset tavat liikkua. Julkinen liikenne kärsii asiakkaiden puutteesta ja perinteinen lentoliikenne Finavian kentille on ollut jopa kokonaan pysähdyksissä.

Tänä syksynä Pyhtäällä julkaistiin Professori Jorma Mäntysen selvitys tulevaisuuden ilmaliikenteestä Suomessa. Raportissa korostetaan elinkeinoelämän, tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä matkailun tarvetta toimiviin lentoyhteyksiin kautta Suomen.

Nykyinen Helsinki-keskeinen liikennöinti raskaalla kalustolla ei vastaa tarvetta ja on kannattamatonta niin lentoyhtiöille kuin lentoasemille. Siirtyminen digitaalisiin ratkaisuihin ja joustavaan liikennöintiin sopivan kokoisella kalustolla luovat pohjaa sähköiselle ilmaliikenteelle. Uusi lentoliikennejärjestelmä tukee ilmastonmuutoksen torjuntaa ja tarjoaa vastauksen kysyntään.

Valtakunnallisessa kestävä matkailu -ohjelmakokonaisuudessa aiotaan etsiä ratkaisuja edistää sähköistä lentoliikennettä. Mitään konkretiaa teeman ympärillä ei vielä ole. Liikennepoliittinen keskustelu etenee perinteisiä uriaan. Sähköinen ilmailu ei vielä ole saanut sille kuuluva paikkaa tulevaisuuden visioissa.

Pitää muistaa, että sähköinen ilmailu ei kehity palvelemaan maan kattavaa saavutettavuutta, ellei ole olemassa kattavaa kenttäverkostoa. Harvaan asuttujen alueiden korpikentät voidaan valjastaa palvelemaan tulevaisuuden ilmailua.

Kuhmon kaupungilla on ollut jo pidempään halu kehittää pienlentokenttää palvelemaan alueen liikkumisen tarpeita. Haluamme olla mukana kehittämässä myös uuden teknologian mukaisia ja kestäviä liikkumisen ratkaisuja. Sähköisessä lentoliikenteessä on mielestämme potentiaali ja se palvelee erityisesti myös harvaan asuttujen alueiden saavutettavuutta. Nyt pitääkin kohottaa katse rohkeasti tulevaisuuden ja nähdä ilmaliikenne todellisena vaihtoehtona Suomen saavutettavuusongelman ratkaisuksi.

Kansalliselle agendalle tulee nostaa aidosti tulevaisuuden ilmaliikenteen mahdollisuudet. Näen, että ne ovat myös edullisemmin ja nopeammin toteutettavissa kuin monet muut liikenteen saavutettavuusinvestoinnit. Sähköinen lentoliikenne voisi avata täysin uusiakin lentoreittimahdollisuuksia Pohjoismaiden välillä ja parantaa arktisen alueen saavutettavuutta. Tulevaisuudessa voisimme liikennöidä pienten lentokenttien välillä ilman kytköstä Helsinki-Vantaan kenttään ja hyödyntää lentotaksipalveluja.

Mallissa voivat olla mukana niin Finavian pienet kentät kuin uudelle tasolle nostettavat pienten paikkakuntien korpikentät. On selvää, että myös harvaan asutulla alueella kehittyvät teollisuusalueet tarvitsevat nopeita yhteyksiä, tällainen on muun muassa Kuhmon kehittyvä puutuoteklusteri.

Olemme Pyhtään kunnan kanssa kasanneet verkostoa suomalaisista kunnista ja kaupungeista, joista löytyy lentokenttä. Ajatus on, että EU:n elpymispaketista satsattaisiin reilu 100 miljoonaa euroa lentokenttäinfran ja lentoliikenteen modernisointiin. Tavoitteena on tuoda kansallinen ratkaisu saavutettavuuteen.

Elpymispaketissa peräänkuulutetaan investointeja, jotka tukevat talouden vihreää siirtymää, kestävää infrastruktuuria ja digitalisaatiota. Satsaamalla ilmaliikenteen systeemiseen muutokseen edesautamme kaikkien näiden tavoitteiden saavuttamista sekä luomme uutta kilpailua ja liiketoimintaa.

Kirjoittaja on Kuhmon kaupunginjohtaja, Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja.

Lue lisää

Alueellisen läsnäolon vahvistamiseen on mahdollisuuksia

Hyvinvointia ja elinvoimaa ilman väestönkasvua

Tietoliikenneyhteys osa huoltovarmuutta

Miten korona voi levitä näin harvaan asutussa kaupungissa? Kuhmon kaupunginjohtaja kertoo taistelusta tartuntarypästä vastaan: "Inhimillisyys on sitä, että emme etsi syyllisiä"