Kolumni

Armeija hyökkää oikeaan suuntaan

Merkittävää tässä työelämän murroksessa on, että aivan tavallinen suomalainen työtä tekevä kansalainen voittaa. Hänelle jää enemmän omaa aikaa ja rahaa.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) ilmoitus Puolustusvoimien etätyömahdollisuuksien lisäämisestä oli maaseudun näkökulmasta kiinnostava offensiivi. Vaikka armeija on jo tähänkin mennessä yksi alueellisimpia valtion organisaatioita, päätös lisää maakuntien elinvoimaa entisestään.

Kun nykyisestä Puolustusvoimien 12 000 työntekijästä 40 prosenttia on pystynyt tekemään etätyötä, vastaava osuus nostetaan nyt 60 prosenttiin (MT 24.11.). Halutessaan yli 2 000 sotilasta aiempien lisäksi voi siis nykyistä paremmin sopeuttaa työn ja muun elämäänsä yhteen.

Pelkästään työmatkojen jääminen pois lisää merkittävästi työntekijöiden omaa aikaa. Samalla ratkaisu on ympäristön kannalta erinomainen, kun liikenne vähenee.

Kaikkosen suunnittelukomppania teki pohdinnassaan muutenkin pioneerityötä. Kun korona-aika joskus loppuu, etätyösuositukset jäävät Puolustusvoimissa käyttöön.

Puolustusvoimat onnistui nyt siinä, missä monen muunkin julkisen ja myös yksityisen organisaation olisi syytä onnistua.

Samalla armeija haastoi muutkin ministeriöt pohtimaan samoja käytäntöjä. Kaiken kaikkiaan valtionhallinnossa on 73 000 työntekijää. Heistä 24 000 tekee työtään Helsingissä. Määrä on huomattavan suuri. Kun Helsingissä asuu 12 prosenttia suomalaisista, valtionhallinnon työpaikoista siellä on peräti 33 prosenttia. Lisäksi Espoossa ja Vantaalla on 4000 valtionhallinnon työpaikkaa.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen ja puolueen kuntavaalistrategiaa ideoiva kansanedustaja Mikko Kärnä ennättivät jo riemuita puolustusministeriön pilottihankkeesta (Yle 25.11.).

Heidän mukaansa kyseessä on uusi kansalaislähtöisen aluepolitiikan läpimurto. Osin näin voi ollakin. Kun ihmiset itse saavat päättää, millä paikkakunnalla työtään tekevät, onnistuminen on laitosten pakkosiirtoja todennäköisempää. Nyt korona-aikana huomattavan moni suomalainen toimii juuri näin. He toteuttavat aluepolitiikkaa itse valitsemallaan tavalla.

 

Keskustalle alueita arvostavana puolueena asia on toki mitä luontevin edistettävä. Samaa aloitteellisuutta voisi toivoa myös muilta puolueilta.

Erityisesti maaseutu- ja kaupunkipolitiikan välimaastossa tietään etsivälle kokoomukselle selvä puoltava kanta etätyön lisäämiseen olisi jämäkkä ilmaus yksilön vapauden kunnioittamisesta.

Kokoomus voi tähän pystyä huolimatta siitä, että etätyön lisääminen kyseenalaistaisi kaupunkien jatkuvaan kasvuun rakentuvan elinkeinotoiminnan ja hermostuttaisi metropolin kasvun varaan ansaintansa asettaneet kiinteistösijoittajat ja rakennusyhtiöt.

Myös maakuntiin tähyäviltä perussuomalaisilta ja kaupunkipuolueena profiloituvilta vihreiltä kannattaa nyt tivata kantoja monipaikkaisuuden edistämisestä. Toki etätyötä on mahdollista tehdä yhtä hyvin myös kaupungissa, mutta maaseutu vaihtoehtoisena elinympäristönä nousee nyt metropolin rinnalle ja jopa sen ohi.

Armeija hyökkäsi nyt etätyöhankkeellaan oikeaan suuntaan. Hyvin monessa yrityksessä pohditaan aivan samaa. Työelämässä on menossa valtavan iso murros.

Merkittävää on, että tässä liikkeessä aivan tavallinen suomalainen työtä tekevä kansalainen voittaa. Hänelle jää enemmän omaa aikaa ja rahaa käytettäväksi muuhun kuin asumiseen.

 
Lue lisää

Vihreiden Suomela ja Hassi lyttäävät taksonomiakannan: "Aikuiset korjaavat ilmastonmuutosta ja Suomi jättäytyy sivuun kiukuttelemaan"

Vihreiden aluevaaliohjelma painottaa ennaltaehkäisevää työtä, yhdenvertaisuutta ja mielenterveyspalveluiden saatavuutta

Hopeareunus on, että taksonomia menee todennäköisesti Euroopassa läpi, totesi ministeri Emma Kari vihreiden pettymyksestä EU-metsälinjauksessa

Neljän suurimman hallituspuolueen puolue-elimet kokoontuvat viikonloppuna