Kolumni

Metsässä piilee Suomen tulevaisuuden mahdollisuus

Suomessa on tilaa hyville investoinneille.

Viime viikolla monessa suomalaisessa kahvipöydässä on varmasti maisteltu sitä vähän parempaa pullaa. Metsä Groupin ilmoitus 1,6 miljardin euron investoinnista Kemin biotuotetehtaaseen on kerrassaan mahtava uutinen, josta meidän kaikkien sietääkin iloita.

Suomalaisessa keskustelussa on ollut esillä paljon kritiikkiä, joka on kohdistunut Suomeen investointiympäristönä. Onko meillä hankala verotusympäristö, joutuuko polttoaineesta maksamaan liikaa ja onko hallinnollinen konteksti ympäristölupien haalimisineen liian vaikea yhtälö ratkaistavaksi?

Nämä huolenaiheet ovat toisaalta tosia, ja moni uusi tehdas on päätetty sijoittaa Suomen sijaan ulkomaille.

Metsä Groupin toivoa luova jätti-investointipäätös kuitenkin osoittaa, että Suomeen investoiminen kannattaa, kun edetään tulevaisuuslasit silmillä. On selvästi ennakoitu, mihin suuntaan maailma makaa ei vain tänään, mutta myös huomenna.

Koronapandemian runtelemassa ja globaaleihin ilmastotavoitteisiin pyrkivässä taloudessa tarvitaan innovatiivisia ratkaisuja ja rohkeutta toteuttaa se, mihin moni ei pysty. Ja kaikki tämä samalla parantaen ihmisten arkea ja toimeentuloa.

Kemin biotuotetehdas on Suomen metsäteollisuushistorian suurin investointi tähän saakka. Se tulee lisäämään Suomen vuotuisia vientituloja noin puolella miljardilla eurolla. On arvioitu, että sen vuotuinen positiivinen tulovaikutus Suomeen puuraaka-aineen arvon ja suomalaisen työn oston kautta on myös noin puoli miljardia euroa.

Lisäksi investoinnin myötä Suomeen saadaan 1 500 uutta työpaikkaa ja sen päälle vielä välillisesti 1 000 lisätyöpaikkaa arvoketjun varrelle. Projektin kotimaisuusaste nousee 70 prosenttiin, ja pelkästään itse rakennusvaihe tuo 10 000 henkilötyövuotta Suomeen.

Puun ja sellun kysyntä kasvaa, ja niitä pystytäänkin tarjoamaan kestävästi.

Jos mennään ajassa taaksepäin, niin nähdään että investointien määrä laski merkittävästi vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen kaikissa EU-jäsenmaissa. Mutta Suomen toipuminen kriisistä on ollut muita jäsenmaita jähmeämpää.

On selvää, että tarvitsemme jatkuvalla syötöllä toimia, jotka innostavat yrityksiä investoimaan. Tarvitaan paremmin toimivat työmarkkinat, lisää ihmisiä töihin ja on panostettava lisää tuotekehitykseen.

Erityisen tärkeää olisi myös panostaa tutkimus- ja kehitystyön edistämiseen. Suomessa on jo laajaa tutkimusta koskien esimerkiksi uusia puupohjaisia tuotteita ja ratkaisuja sekä niiden potentiaalia fossiilisten materiaalien korvaajina. Sitä lisää.

Suomessa on siis tilaa hyville investoinneille, kuten tämä Metsä Groupin investointipäätös osoittaa. Suomen hallitukselle esittäisinkin sellaisen pyynnön, että toimittaisiin vahvemmin elinkeino- ja teollisuusmyönteisen politiikan edistämiseksi.

Vaikka EU-tasolla Green Dealin osalta on havaittavissa joitain vaaran paikkoja, voidaan se nähdä onnistuessaan ensisijaisesti mahdollisuutena Suomelle. Jos markkinoille saadaan sääntely-ympäristön vakautta ja ennustettavuutta, ollaan jo paremman puolella.

Suomalainen metsäteollisuus on myös avainasemassa EU:n pyrkiessä saavuttamaan ilmastotavoitteitaan. Mikäli haluamme irtautua fossiilisista raaka-aineista, tarvitsemme yhä enemmän biotalouden ratkaisuja arkeemme.

Tulevaisuudessa suomalainen metsä voikin kasvavan kysynnän myötä tuottaa eurooppalaisille sisämarkkinoille yhä enemmän korkean jalostusasteen ja puhtaan teknologian innovaatioita takoen samalla vaurautta kotimaahan.

Näin metsä nähtäisiin jälleen mahdollisuutena, ei vain hiilireservaattina tai jopa uhkana.

Kirjoittaja on europarlamentaarikko (kok.).

Suomessa on tilaa hyville investoinneille.

Lue lisää

Suomi rikkoo etämyyntikiellolla EU-oikeutta

Kyllä kansa tietää

Kriiseissä tarvitaan ruokavarmuutta

Realismia maatalouden uusille sääntelyhankkeille