Kolumni

Tekniset laitteet eivät ratkaise peurapaljouden juurisyitä

Jäänkin mielenkiinnolla odottamaan asiantuntijoiden vastauksia tähän valkohäntäpeurojen ampumista ja valon käyttöä koskevaan kysymykseen.

Kansanedustaja Petri Huru (ps.) jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen keinotekoisten valonlähteiden ja yö­ammuntaan tarkoitettujen tähtäyslaitteiden hyödyntämisestä poikkeusluvilla valkohäntäpeuran kannansäätelyn tehostamiseksi.

Hän perustelee esitystään vähälumisilla talvilla, jotka haastavat tihentymäalueiden peurakannan säätelyn. Kun kannan koon säätely ei onnistu, tuhot ja vahingot lisääntyvät.

Peuroja ammuttiin kaudella 2020–2021 ennätysmäärä eli noin 70 000 eläintä, ja saalistavoitteet saavutettiin pääosin. Siitä huolimatta kanta kasvaa. Syynä ovat aiempi kanta-arvio ja asetetut kaatotavoitteet, jotka olivat alakanttiin.

Teknisten laitteiden salliminen poikkeusluvilla niinä talvina, kun kyttääjää odottaa lumeton musta maa, olisi varmaankin perusteltua tihentymäalueilla. Toisaalta moni kyttäyspaikka lienee sijoitettu jo nyt niin, että sallitut ympäristöön kuuluvat valonlähteet tulevat hyödynnetyiksi.

Valkohäntäpeura on metsästettävä riistalaji. Moni pitää sitä haitallisena vieraslajina, jonka kanta sietäisi leikata olemattomiin.

Kaakon villisian metsästäjät saavat poikkeusluvalla hyödyntää keinotekoisia valonlähteitä ja yöammuntaan tarkoitettuja tähtäyslaitteita. Näiden lupien turvin eivät saalistilastot ole räjähtäneet, vaikka aiempaa enemmän villisikoja on kaadettu.

Myös supikoiran ja minkin pyynnissä keinovalo ja yö­tähtäimet ovat sallittuja, koska lajit eivät ole metsästettäviä riistalajeja enää. Ne ovat metsästyslain kestävän käytön vaatimuksen piirin ulkopuolella.

Paineet ja tarpeet leikata peurakantaa ovat kovat. Tekniset laitteet eivät kuitenkaan ratkaise niitä ongelmia, joilla vaikutetaan peurapaljouden juurisyihin. Niitä syitä voidaan ratkoa esimerkiksi metsästysseuroissa, kun sovitaan peurajahtien pelisäännöistä, ja kehittämällä kanta-arviota sekä vierasjahtikäytäntöjä.

Myönnän, että minussa on ehkä teknisen kehityksen vastustajan vikaa ja paloa romantisoida vanhan ajan eränkäyntiä. Ehkä juuri siksi tämä ehdotus ei innosta ja nostaa mieleen myös ajatuksia metsästyksen yleisestä hyväksyttävyydestä.

Jäänkin mielenkiinnolla odottamaan asiantuntijoiden vastauksia tähän valkohäntäpeurojen ampumista ja valon käyttöä koskevaan kysymykseen.

Kirjoittaja on MT:n erätoimittaja.

Paineet ja tarpeet leikata peurakantaa ovat kovat.

Lue lisää

Lukijalta: "Ministeriö vastuussa karhuista pienpetoraudoissa"

Ministeriö vastuussa karhuista pienpetoraudoissa

Sipoossa 11 villisikaa sai surmansa kolarissa – Auto lanasi laumaan moottoritiellä 120 km/h nopeudella

Villisikojen aiheuttamat satovahingot tuplaantuivat Ruotsissa kuudessa vuodessa