Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Kolumni

Kannattaisiko uudistushakkuuta kutsua rehellisesti avohakkuuksi?

Metsäalan siivottu termistö johtaa googletuksessa yksipuolisiin tuloksiin.

Metsäalalla a-sana on ruma. Heti metsäurani alussa minua viisaammat opettivat, että tällaisista metsäalalle negatiivisista termeistä pitäisi päästä eroon.

Ihmettelin huonoa itsetuntoa. Niin paljon kuin omaa erinomaisuutta olikin minulle korostettu, sitten puututtiin tällaisiin lillukanvarsiin.

Ei kuulemma saisi sanoa edes että päätehakkuu, koska se ei päätä metsää. Ei tietenkään, sehän päättää kiertoajan.

Toisaalta tilalle vaadittu uudistushakkuu ei uudista mitään, vaan sen tekee vasta uuden taimikon perustaminen. Ja kun molempia, hakkuuta ja perustamista sanotaan uudistamiseksi, maallikko on jo pudonnut kärryiltä, eikä se taatusti ole hänen vikansa.

Nykyään ihmiset hakevat tietoa hakukoneilla. Jos he haluavat tietoa avohakkuusta, he kirjoittavat hakusanaksi ”avohakkuu”. Aivan varmasti maallikon hakusanaksi ei valikoidu ”uudistushakkuu”.

Näin hän päätyy niiden sivuille, joilla ei ole hienohelmaisia estoja käyttää oikeita sanoja. Löytymättä jäävät metsäalan rumia sanoja välttelevät mutta muuten asialliset artikkelit.

Sitä paitsi avohakkuu on yksinkertaisesti eri asia kuin päätehakkuu ja uudistushakkuu. Metsäammattilaisen luulisi ymmärtävän, että avohakkuu on vain yksi tapa tehdä päätehakkuu.

Metsäala haluaisi eroon muistakin yleisön hyvin tuntemista sanoista. Esimerkiksi Metsähallituksen pyrkimys sanoa talousmetsiään monikäyttömetsiksi on ymmärrettävä ja perusteltu. Talousmetsät, ja etenkin valtion talousmetsät ovat kaikkialla Suomessa paljon laajemmassa käytössä kuin vaikkapa suojelumetsät.

Pidän silti epätodennäköisenä, että Metsähallituksen talousmetsäkäytännöistä kiinnostunut kirjoittaisi hakukenttään että ”monikäyttömetsä”.

Myös sille, että sana ”sellutehdas” halutaan korvata ”biotuotetehtaalla” on erittäin hyvät perustelut. Oikeastaan juuri sellutehdas on huono ja harhaanjohtava nimi, koska kyseiset laitokset ovat aina tuottaneet muutakin kuin sellua ja tulevaisuudessa siihen pyritään entistä enemmän rakentamalla jopa ihan rakenteellisestikin uudenlaisia laitoksia.

Silti luulen, että näistä laitoksista tai niiden tuotteista kiinnostunut ei kirjoita hakukoneeseen, että ”biotuote”. Sekamelskaa korostaa, että joku voi kirjoittaa jopa eräiden toimittajien suosiman sanan ”biosellu” – ikään kuin olisi muunkinlaista sellua kuin biosellua.

Sanat ovat tärkeitä. Kukaan ei voi kuitenkaan valita kuin omat sanansa.

Keneltäkään ei voi viedä oikeutta käyttää hänen omaa äidinkieltään oikein, täsmällisesti ja ymmärrettävästi. Juuri sitä kieltä ovat avohakkuu ja päätehakkuu.

Kirjoittaja on viestinnän suunnittelija Suomen metsäyhdistyksessä.

Sellutehdas on huono ja harhaanjohtava nimi.

Lue lisää

Aukolle kasvaa lopulta metsä, vaikka sen jättäisi täysin hoitamatta – aikaa menee kuitenkin todella kauan ja taloudellinen tuotto jää surkeaksi

Metsänhoidollinen kulotus tehdään aina kuivalla säällä – Aarre: Tässä on Suomen suurin kulottaja

Hallitus alentaa varhaiskasvatusmaksuja, opintotukeen huoltajakorotus

Näin käy huonoimmillaan viljelemättömälle hakkuuaukolle: heinää, pajua ja roskapuita