Kolumni

Houkutuskuvat vesille ja pillittämään

Pääsyyllinen taantumiseen ei ole metsästys, mutta sitten tulee se kuuluisa mutta.

Kaikkien vesilintujen metsästyksessä halutaan kieltää ravinto­houkuttimen käyttö. Oliko maa- ja metsätalousministeriön viime viikolla lausunnoille lähtenyt asetusluonnos yllätys?

Viitteitä muutoksen tuulista puhalteli jo viime syksynä, kun merihanhen aikaistetussa peltometsästyksessä kiellettiin lintujen houkuttelu viljalla. Samassa yhteydessä sallittiin metsähanhen rajoitettu metsästys Pohjois-Suomessa ravintohoukutinkiellolla höystettynä.

Esityksen vastaanotto metsästäjien keskuudessa sai yllätyksettömästi kahtalaisen vastaanoton. Mutta keitä se lopulta koskettaa? Tilastotietojen perusteella vajaa satatuhatta metsästäjää käy sorsalla. Käynnit painottuvat jahdin aloituspäiviin.

Ne, jotka panostavat sorsajahtiin, ovat tyypillisesti viime vuosina panostaneet lintujen houkutteluun ruokinnalla. Toiset kertovat ruokinnasta huolimatta ampuvansa vain muutamia lintuja, toisissa porukoissa yhden passituksen saaliit taas ovat lähes aina kymmeniä lintuja.

Rehevöitymisen seurauksena umpeenkasvaneet vesistöt ja sopivan ravinnon väheneminen ovat vesilintukantojen taantumisen taustasyitä. Esimerkiksi rehevien kosteikkojen vesilintukantojen arvioidaan puoliintuneen kolmessa vuosikymmenessä.

Pääsyyllinen taantumiseen ei ole metsästys, mutta sitten tulee se kuuluisa mutta. Minusta ainakin on perusteltua tehdä toimia metsästyksen mitoittamiseksi siitä huolimatta, että metsästyksen rooli lintukantojen taantumisessa on vähäinen.

Ei viljaruokinnalla kompensoida puutteellisten poikue­ympäristöjen tai runsastuneiden minkki- ja supikoirakantojen aiheuttamaa katoa lintukantoihin. Ei etenkään silloin, kun ruokintaan yhdistetään toistuva tehokas metsästys. Eikä varsinkaan silloin, jos kevätruokinnalla houkutellaan linnut alueille, joilla poikasille ei ole ravintoa. Kesäaikainen ruokinta taas on tarpeetonta, kyllä luonnosta löytyy evästä.

Jos tehtävänäsi olisi esitellä sorsastusta metsästysmuotona jollekulle asiasta tietämättömälle tai lapselle, veisitkö hänet lahtauslammikon iltalennolle, porkkaamaan järven rantoja, kokeilemaan houkutuskuvien tai pillien käyttöä?

Kaiken ei tarvitse olla vaikeampaa kuin ennen, mutta tarve kestävän käytön periaatteiden mukaiselle ja eettiselle metsästykselle on kovempi kuin ennen.

Kirjoittaja on MT:n erätoimittaja.

Pääsyyllinen vesilintujen taantumiseen ei ole metsästys.

Lue lisää

Viljaruokinnan kieltäminen sorsastajilta on edelleen ministeriön tähtäimessä – esitys ei saa tukea jahteja järjestävältä viljelijältä

Sorsajahtien järjestäjä toivoo, että sorsastuksen ravintohoukutinkieltoa ei runnottaisi läpi väkisin – " Se on sitten oman keskustelunsa paikka, jos tavoitteena on lopettaa vesilintujen metsästys tietyllä alueella Suomessa"

Kaikkien lintujen metsästys on kielletty Salon tartuntavyöhykkeellä – katso kartalta tarkka sijainti

Merkittäviltä lintuvesiltä poistetaan supikoiria ja minkkejä – "Monimuotoinen luonto tarvitsee metsästäjien apua"