Kolumni

Turhaan parjattu turve

Dieseliä palaa, kun turve-, kuitu- ja hakerekat ajavat Venäjältä.

Ministeri, jolla on sukunimensä lopussa oma sukunimeni, kirjoitti hetki sitten Suomen historian suurimmasta ilmastopanostuksesta. Ilmastokriisillä on hänen mukaansa kiire. Maan hallitus hyväksyi Suomen kestävän kasvun ohjelman, jonka mukaan öljylämmitystä sekä liikenteen ja teollisuuden päästöjä vähennetään. Turpeentuotanto loppuu, alalla työskentelevät saavat käteensä mustanpekan. Konkurssi koettelee monia turvealan yrittäjiä.

Metsäntutkimuslaitoksen suontutkimusosaston seinällä ihmettelin 45 vuotta sitten valokuvaa, jossa valtaoja-auran pyörän koko oli kahden miehen korkuinen. Telaketjutraktorin vetämänä sillä tehtiin viiltoja suomaisemaan. Joskus mentiin turhaan karuille soille, joilla puuston kasvu ei elpynyt, eikä suo tuottanut enää suomuuraimiakaan. Mutta ojituksissa myös onnistuttiin, ja mustikkaturvekankaat tuottavat tänään hiilinieluina saman verran puuta hehtaarilta kuin tuoreen kangasmetsän kuusikot.

EU-komission mukaan kestäväksi metsien käytöksi voidaan hyväksyä vain metsien totaalisuojelu ja soiden ennallistaminen. Tällaiset viestit luovat onnetonta kuvaa Suomen metsätalouden tulevaisuudelle.

Energiaturpeen verotus ja päästökauppa ovat vähentäneet turpeen käyttöä, ja turvetta käyttäneissä lämpölaitoksissa turpeen korvaajana on puu. Energiapuuta riittääkin korjattavaksi nuoren metsän kohteissa, ja samalla saamme hoidettua rästissä olleita ensiharvennushakkuita.

Valtion tuki voisi olla hallituksen listalla tähän metsänparannustehtävään, kun ministerit puhuvat työllisyyden parantamisesta.

Luonnonvarakeskuksen tilastoista selviää, että kuitupuuta tuodaan yhä enenevässä määrin Venäjältä, ja siitä maksetaan enemmän kuin kotimaisesta kuitupuusta. Dieseliä palaa, kun turve-, kuitu- ja hakerekat ajavat Venäjältä. Tätä toimintaa ei voi pitää ilmastotekona.

Pohjois-Karjalassa Black Green -biohiiliohjelma ottaa ensi askeliaan. Biohiiltä valmistetaan kuivatetusta ja haketetusta puusta 400–500 asteen lämpötilassa. Prosessissa puu ei saa happea, jolloin se ei myöskään pala liekillä. Ilomantsin aktiivihiilitehtaassa hiilen valmistuksen raaka-aineena on puun lisäksi turve.

Lopputuote biohiili on oivallinen maanparannusaine multaseoksissa. Sitä käytetään myös vesien puhdistamisessa ja ilmansuodatuksessa. Tutkimuksen avulla biohiilestä valmistetaan uusia ympäristöystävällisiä tuotteita.

Pohjanmaan turvepellot ovat nyt tappolistalla, sillä ne tuottavat hiilidioksidipäästöjä muita peltoja enemmän. EU:n ilmastopolitiikassa ei tunneta termiä turvepelto, mutta omat sinivihreät asiantuntijamme tekevät turpeentuottajien ja turvepellolta elantonsa saavien maanviljelijöiden elämän vaikeaksi.

Kirjoittaja on metsänomistaja, maatalous- ja metsätieteiden tohtori, filosofian lisensiaatti (biologia), erikoistutkija emeritus Luonnonvarakeskuksessa.

Lue lisää

Viljelijöiden otettava paikkansa ruokakeskustelussa

Palontorjunta on ilmastoteko

Yksi asia peittää kaiken

Elokapina maalaisittain