LÖYDÄ EHDOKKAASI: MT:n vaalikoneessa koko maan aluevaaliehdokkaat
Kolumni

Myös kansalaiset kukoistaisivat hyvinhoidetussa, uudistavan yhteiskunnan maaperässä

Miljoona virkaa -kolumnissa Sari Hyvärinen pohtii, millaista olisi uudistavan viljelyn periaatteiden ulottaminen myös muuhun ihmisten toimintaan.

Kestävää kehitystä peräänkuulutetaan hiilidioksidijalanjäljestä sosiaaliseen kanssakäymiseen. Ihmiskunta on vasta yhden murroksen äärellä, kun tarvista olisi jo toiselle.

Olemme havahtumassa siihen, että valtamme tuo vastuuta. Käytämme maapallon resursseja, joten meidän pitää myös huolehtia niiden riittävyydestä. Kun viitekehystä laajennetaan nykyhetkestä tulevaisuuteen, vastuullisuus varmistaa vain sen, ettemme kaiva kuoppaamme syvemmäksi. Täyttääksemme kaivamamme kuopan tarvitaan uudistamista.

Kestävä kehitys on ympäristöministeriön mukaan maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.

Jos turvaamisen sijaan tavoiteltaisiinkin paremman elämisen mahdollisuuksien luomista, mitä olisi uudistava kehitys? Jos ekologisesti kestävän kehityksen ehtona on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisten taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttaminen pitkällä aikavälillä luonnon kestokykyyn, olisiko uudistavassa kehityksessä tavoitteena ihmistoiminnan mukauttaminen niin, että maapallo, sen luonto ja muut eläjät saisivat paitsi selvitä, myös kukoistaa?

Uudistava viljely ja uudistava maatalous ovat erinomaisia askelia tällä tiellä. Kantava ajatus, jättää maaperä ja muut voimavarat aiempaa paremmiksi käytön jälkeen, olisi syytä laajentaa muuhunkin kuin vain maatalouteen.

Brundtlandin vuoden 1987 käsitemäärittelyn mukaan kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Kestävän kehityksen Suomea palloteltiin 90-luvulla. Minkälainen olisi uudistavan kehityksen Suomi?

Taloudellinen kestävä kehitys on tasapainoista kasvua, joka ei perustu pitkällä aikavälillä velkaantumiseen tai varantojen hävittämiseen. Uudistava talouskehitys olisi siten varojen ja varallisuuden kehittämistä ja investoimista niin, että tulevat polvet voisivat hyödyntää korkoa sijoitusten korolle.

Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävässä kehityksessä pyritään takaamaan hyvinvoinnin edellytysten siirtyminen sukupolvelta toiselle. Minkälainen yhteiskunta loisi sosiaalista ja kulttuurista uudistavaa kehitystä? Myös kansalaiset kukoistaisivat hyvinhoidetussa, uudistavan yhteiskunnan maaperässä. Kansan satovarmuus ja satotason parantuminen erityisesti vaikeissa olosuhteissa houkuttelisi varmasti myös uudistavan kehityksen Suomea.

Kirjoittaja toivoo kehittävänsä omia ja muiden valintoja kestävästä uudistavaksi.

Lue lisää

Uuden aloittaminen on ihanaa – Tulee samanlainen olo kuin nuorena oli koko ajan: kaikki on mahdollista.

Kiitos matkasta: "Kirjoittaminen on minulle tärkeä tapa tuoda itselle selkeyttä ja kenties auttaa myös muita"

Uusi jouluperinne kollegan ideasta: Lahjaksi aikaa itselle – jaksaa paremmin, kun on jotain odotettavaa

Kohtuullisesti kohti joulua