Kolumni

Pohatat, kaivakaa kuvettanne

Sari Penttinen
Kolumni 04.11.2017

Laulujoutsenten lisääntymistä pidetään yhtenä syypäänä metsähanhien heikkoon tilanteeseen.

Haastattelin nuorta tutkijaa, joka tekee väitöstutkimusta metsähanhista. Hän selvittää muun muassa miten paljon metsästyssaaliiksi saaduista metsähanhista on taigametsähanhia ja mikä on tundrametsähanhien osuus. Tämän lisäksi väitöstutkimuksen ansiosta aikanaan tiedetään, onko Suomessa yhtenäinen metsähanhipopulaatio vai onko se eriytynyt alapopulaatioihin.

Metsähanhi on riistalaji, jota arvostetaan suuresti. Se on myös piilotteleva ja arka lintu. Suomessa pesivän alalajin taigametsähanhen kanta on taantunut merkittävästi. Kannan taantumisen syistä on esitetty kaikenlaisia arvioita. Metsästys on kiistatta yksi tekijä, joka on vaikuttanut kannan taantumiseen, totesi tutkija.

Laulujoutsenkanta on vahvistunut ja linnun tiedetään suhtautuvan aggressiivisesti samoilla soilla pesivään metsähanheen. Laulujoutsenten lisääntymistä pidetäänkin yhtenä syypäänä metsähanhen heikkoon tilanteeseen.

”Tutkittua tietoa asiasta ei ole”, painotti tutkija. Niinpä, mutta mistä sitä tutkittua tietoa sitten saisi?

Ilman rahaa tietoa ei ainakaan saa mistään. Riippumatonta tutkimusta tehdään yliopistoissa, mutta ei pitkään pelkästään tutkimisen ilosta.

Oulun yliopistossa väitöstutkimusta tekevä tutkija kertoi tehneensä paljon töitä löytääkseen metsähanhiväitöskirjalleen rahoitusta. Hän myös mainitsi, että pelkästään riistan­tutkimukseen keskittyvää säätiötä ei ole, joka myöntäisi työskentelyapurahoja. Luonnonsuojeluun keskittyvälle tutkimukselle on säätiönsä.

Suomen Riistanhoito-Säätiö perustettiin vuonna 1942. Se perustettiin metsästäjien aloitteesta ja tarpeisiin. Säätiö jakaa vuosittain pieniä stipendejä opiskelijoille.

Vuonna 2006 aloitti Luonnon- ja riistanhoitosäätiö. Sen tehtävänä on edistää riistalajien ja luonnon monimuotoisuuden karttumista suunnitelmallisen luonnonhoidon keinoin. Säätiö ei jaa apurahoja.

Tyypillinen isojen säätiöiden jakama summa vuoden työskentelyapurahaksi on 24 000 euroa. Kannustaisinkin kaikkia pohattoja kaivamaan kuvettaan ja tekemään lahjoituksia sää­tiöille, jotta yhä useampi riistantutkimukseen keskittyvä väitös­tutkimus valmistuisi.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT